Rechtdoor voor een veiliger spoor

13 december 2016

De gemeente wil de spoorwegovergang Heusdensebaan veiliger maken en de verkeersdoorstroming verbeteren. Een van de maatregelen is een verplichte rijrichting voor rechtdoor. Hiermee wil het college voorkomen dat er op de spoorwegovergang verkeer stil komt te staan. Dit gebeurt wanneer auto’s moeten wachten op verkeer dat vanuit de Heusdensebaan direct na het passeren van de spoorwegovergang linksaf de Nicolaas van Eschstraat in wil rijden.

De verplichte rijrichting is een van de maatregelen die nodig zijn om de spoorwegovergang Heusdensebaan veiliger te maken en de verkeersdoorstroming te verbeteren. Daarnaast heeft ProRail een plan gemaakt voor een ander seinsysteem waardoor de overweg pas dicht gaat als er daadwerkelijk een trein aan komt.

De Nicolaas van Eschstraat blijft een tweerichtingsstraat en is vanaf de Joannes Lenartzstraat en de Spoorlaan te bereiken. Een verkeersbesluit hierover was al in 2015 genomen maar is na vragen uit de wijk, op verzoek van de raad heroverwogen. Op 24 mei j.l. organiseerde de gemeente daarom opnieuw een bijeenkomst om bewoners te horen over hun zorgen.

Onafhankelijk advies

Om een goede afweging te kunnen maken heeft het college ook advies gevraagd aan het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). Deze heeft een analyse gemaakt van de veranderde verkeerscirculatie in de wijk bij het instellen van de verplichte rijrichting. De conclusie van het rapport is dat de gevolgen voor de verkeersveiligheid in de wijk gelijk blijven. Daarnaast is er geen andere passende maatregel die net zo effectief is om de verkeersdoorstroming op de spoorwegovergang te vergroten.

Aanpak Joannes Lenartzstraat

Niet alleen de veiligheid op de spoorwegovergang wordt aangepakt. De gemeente wil ook de veiligheid van fietsers en voetgangers verbeteren in de Joannes Lenartzstraat. De gemeente gaat met bewoners in gesprek over passende maatregelen in die straat.

De verplichte rijrichting voor rechtdoor wordt in oktober 2017 ingesteld en ondersteund met fysieke maatregelen.