Raad stemt in met bouw nieuwe sportaccommodatie op den Donk

23 februari 2018

De gemeenteraad heeft op 22 februari 2 belangrijke besluiten genomen voor de bouw van de nieuwe sportaccommodatie op den Donk; het aanpassen van het bestemmingsplan den Donk en het ontwerp en exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie.

De gemeente kan nu verder met de voorbereidingen zoals het ontwerp van de sportaccommodatie. Samen met de gebruikers van de toekomstige accommodatie zoals de exploitant en sportverenigingen wordt vanuit het voorlopige ontwerp toegewerkt naar een definitief ontwerp. In dit definitieve ontwerp is de energievoorziening volledig duurzaam zonder gas. Ook start de gemeente op korte termijn met het bouwrijpmaken van de locatie.

Zwembad en sporthal

De nieuwe sportaccommodatie beschikt straks over één zwembad dat geschikt is voor het halen van zwemdiploma’s, speciale doelgroepen, de Oisterwijkse verenigingen en andere zwemactiviteiten. De nieuwe sporthal vervangt de huidige sporthal de Leye.

Exploitatie van de sportaccommodatie

Voor de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie wil het college een vijfjarig contract aangaan met Optisport. Deze organisatie exploiteert ook het huidige zwembad de Leye. Een belangrijke overweging hierbij is een vloeiende overgang van de Leye naar de nieuwe sportaccommodatie. 

Sportpark den Donk

Het college gaat ook het sportpark fasegewijs aanpakken. De fusie van de Oisterwijkse voetbalclubs, de bouw van het scoutinggebouw, de borging van muziekfestival Intents en het initiatief van de stichting duurzaamheidsvallei rond kasteel Durendael krijgen daarmee ruimte in het plan. 

Op korte termijn wordt gestart met het bouwrijpmaken van de locatie zodat we in augustus 2018 kunnen starten met de bouw. De sportaccommodatie kan een jaar later, in 2019 open.