Projecten Natuurlijk Moergestel krijgen vorm

01 juli 2020
Meer over Projecten Natuurlijk Moergestel krijgen vorm

Ondanks de bijzondere periode waarin we ons bevinden, is er binnen het project Natuurlijk Moergestel de afgelopen tijd niet stilgezeten! Voor een aantal projecten zijn al flinke stappen gezet en ook in het najaar gaan we verder met Natuurlijk Moergestel.  

Groen rondom Roef!

Zo zijn de plannen van de initiatiefnemers van 2 projecten op het terrein van sportvereniging ROEF! al goedgekeurd door de vereniging en de gemeente. Na de zomer hangen de initiatiefnemers ongeveer 15 nestkastjes voor koolmezen op rond de sportvelden en brengen zij nieuwe beplanting aan om het terrein biodiverser en groener te maken.

Voedselbos

Ook het ontwerp voor het voedselbos van initiatiefnemer Rik de Pina is goedgekeurd. Het voedselbos is zelfs al gedeeltelijk gerealiseerd. Zodra het voedselbos klaar is, is er ook publiek welkom.

Beplanting De Hild

Dankzij het plan van initiatiefnemer Adry Hoeven wordt er in het najaar nieuwe beplanting geplaatst langs De Hild. Er zijn al eikenbomen verwijderd om overlast deze zomer tegen te gaan. In het najaar komen hier nieuwe bomen en struiken voor in de plaats die de biodiversiteit een opkikker zullen geven.

Natuurvijver Heiligenboom

Aan de Heiligenboom is een natuurvijver gerealiseerd. Vanuit het project wordt bijgedragen aan de beplanting in en rond de vijver. Daarnaast komt er een informatiebord over de vijver en het duurzaam gebouwde woonhuis.  

Vervolg

Binnenkort worden er nog gesprekken gevoerd met verschillende andere initiatiefnemers. Zo hopen we dat er snel een start kan worden gemaakt met de andere projecten, waaronder de plannen van de Werkgroep aanplant Molenakkers om hun buurt te verrijken met meer beplanting. Of bijvoorbeeld het plan van Carolien Schrievers, die als buurtinitiatief in de straten Zelt en Masperstraat nestkasten wil ophangen tegen de processierups en extra bloeiende beplanting wil aanplanten.

Ondanks de heersende maatregelen tegen het Coronavirus is dus een mooie start gemaakt met project Natuurlijk Moergestel. Het enthousiasme van de deelnemers is er zeker niet minder om geworden en dat leidt tot mooie resultaten aan het eind van dit jaar.