Project Natuurlijk Moergestel: aan de slag met initiatieven

27 februari 2020

Wij willen graag samen met bewoners en lokale organisaties een impuls geven aan het landschap en de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten en dieren) in het dorp Moergestel en het omringende buitengebied.

Hiervoor zijn binnen het Project Natuurlijk Moergestel ideeën en initiatieven opgehaald bij de bewoners en lokale organisaties.

Opbrengst projecten

In totaal zijn 15 projecten aangemeld. Deze projecten zijn allemaal heel verschillend! Zo zijn er initiatieven ingeleverd voor het aanplanten van bloemen in bermen, de aanleg van voedselbossen, het ophangen van vogelkastjes en het natuurvriendelijk inrichten van een vijver. Wij hebben alle projecten beoordeeld, samen met het B-team en bureau Orbis. Een belangrijke eis is dat de projecten bijdragen aan het versterken van het landschap en het verhogen van de biodiversiteit. Ook willen wij dat de projecten een positief effect hebben op de samenleving. Voor de projecten is voldoende draagvlak nodig vanuit de omgeving en het is een pré als de omgeving zelf een bijdrage wil leveren. Ook hebben wij beoordeeld of het project meteen uit te voeren  is en op welke manier het behoud op de lange termijn geregeld is.

Hoe nu verder

De meeste projecten lijken te kunnen voldoen aan bovengenoemde voorwaarden. Sommige projecten kunnen zelfs al, zonder een al te grote financiële bijdrage, op korte termijn uitgevoerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bouwen en ophangen van vogelhuisjes en het aanplanten van begroeiing in bermen. De andere projecten, zoals die van een voedselbos, het planten van laanbomen, of aanplant op percelen, moeten nog verder worden uitgewerkt of onderbouwd. Daarna nemen we een definitief besluit over de bijdrage.

Naam Natuurlijk Moergestel

Tijdens het project bleek dat wij voor dit project dezelfde naam gebruikten als een al bestaand samenwerkingsverband. Natuurlijk Moergestel is een samenwerkingsverband tussen professionals op het gebied van natuurlijke gezondheid in Moergestel. Wij excuseren ons voor de mogelijke verwarring.