Preventieve bestrijding eikenprocessierups van start

14 april 2020

De eikenprocessierups zorgt de laatste 2 jaar voor veel overlast in ons land. En nu de temperaturen omhoog gaan, komen de eerste rupsen uit hun eitjes. Daarom gaan we in de komende weken preventief bestrijden.

Als de eikenprocessierups net uit het ei komt, heeft het nog geen brandharen. Dat is het juiste moment om de rups te bestrijden met een biologisch bestrijdingsmiddel. Als dat goed lukt, gaan de rupsjes dood. Dat betekent dat we in het hoogseizoen (mei en juni) minder rupsen met brandharen hebben én dat er volgend jaar minder eitjes zijn.

Bestrijdingsmiddel

We spuiten het bestrijdingsmiddel met een zogenoemde nevelspuit. In de nevel zit een bacteriepreparaat. Dit middel gaat op de bladeren van de boom zitten en als de rupsen hier genoeg van eten, gaan ze dood. Het middel is alleen schadelijk voor rupsen, niet voor mensen of andere dieren. Nadeel is dat ook andere rupsen doodgaan van het middel. Dat is de reden dat we in gebieden met beschermde vlindersoorten niet bestrijden.

Bestrijding hoogseizoen

Lastig bij preventieve bestrijding is dat de periode dat de rups geen brandharen heeft, maar kort is. En als de nesten hoog in de boom zitten, is het moeilijk om die plekken goed te bereiken. Het lukt dus niet om alle rupsen aan te pakken. Daarom gaan we in het hoogseizoen ook door met bestrijding. Met industriële zuigers zuigen we rupsen en (oude) nesten op. Vanaf de grond en met behulp van hoogwerkers.

Waar wel en niet bestrijden

Bestrijding doen we vooral in de buurt van scholen, kinderopvang, bejaardentehuizen, het Staalbergven, recreatiegebieden en sportvelden, locaties waar evenementen worden gehouden en doorgaande fiets- en wandelroutes. Preventieve bestrijding doen we op plaatsen waar veel (kwetsbare) mensen komen en waar in de afgelopen jaren veel nesten zaten. In natuurgebieden en op bijvoorbeeld zandpaden bestrijden we niet.

Bestrijding door vogels en insecten

We hebben op verschillende locaties in Oisterwijk nestkastjes voor vogels opgehangen. Vogels, maar ook allerlei insecten dragen bij aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups doordat ze die eten. De koolmees is bekend, maar ook de koekoek, wielewaal en specht eten de rups als die groot is (en brandharen heeft). Kleinere vogels zoals winterkoning, roodborst en pimpelmees eten juist de eitjes van de rups. Verder worden de rupsen, poppen en vlinders ook gegeten door insecten, spinnen en vleermuizen. Je krijgt meer insecten door meer variatie in de beplanting en vogels help je door nestkastjes op te hangen. Zorg dan wel voor wat struikjes eronder of vlakbij, dat is belangrijk voor de dekking van de pas uitgevlogen vogeltjes en goed voor de biodiversiteit.

Wat kun jij doen

Zorg dat jouw (voor)tuin vogelvriendelijk is en veel verschillende bomen en planten heeft. Geef via onze website www.oisterwijk.nl/melding-maken aan ons door als er veel overlast is van de rups. Wij kunnen dan goed meten waar de druk hoog is. Heb jij eikenbomen in jouw straat? Leg daar niet jouw zakken met PMD-afval onder. De medewerkers van de afvalstoffendienst kunnen dan last krijgen van de brandharen. Kijk op de websites www.rupsen.info en www.processierups.nu voor meer informatie over de eikenprocessierups, bestrijding en gezondheid.