Plein en parkeerplaats Den Donk verder ingericht

28 oktober 2019
Meer over Plein en parkeerplaats Den Donk verder ingericht

Er wordt hard gewerkt aan de openbare ruimte op Den Donk. Zo zijn we aan de slag met de parkeerplaats en het plein bij de nieuwe sportaccommodatie Den Donk en met de waterberging ten zuiden van de Sportlaan.

Parkeerplaats en plein sportaccommodatie

Het gedeelte van het plein en de parkeerplaats aan de zijde van de sportaccommodatie zijn nagenoeg klaar. Er zijn fietsenrekken geplaatst. Naar verwachting zijn eind dit jaar het gehele plein en de parkeerplaats klaar. We geven het plein en de parkeerplaats ook een mooie groene uitstraling. We hebben zoveel mogelijk van het oorspronkelijke groen behouden. Helaas kon de bomenrij tussen het clubgebouw van HOCO en de SportArena niet behouden worden. Deze bomen lijden aan de kastanjebloedingsziekte en worden vervangen door andere bomen. Ook kunnen we 5 bomen langs de Sportlaan ter hoogte van de parkeerplaats niet behouden. Ze moeten ruimte maken voor een elektriciteitskabel en het toekomstige fietspad. De bomen worden eind oktober gekapt. In het voorjaar van 2020 planten we de nieuwe struiken en bomen en zaaien we de grasvlakken met een bloeiend kruidenmengsel in.

Waterberging

Ten zuiden van de Sportlaan werken we ook aan een zogenaamde waterberging. Deze is nodig omdat er met de bouw van de nieuwe sportaccommodatie een extra hoeveelheid bouwoppervlak en verharding op het sportpark is aangebracht. De waterberging zorgt voor het extra bergen en afvoeren van het water. De graafwerkzaamheden aan die waterberging zijn ondertussen klaar. Om het watersysteem goed te laten functioneren, moet er nog een duiker worden gelegd en worden omliggende sloten opgeschoond en dieper uitgegraven. Als verbinding is tussen de Voorste Stroom en de locatie van de waterberging een nieuwe watergang gerealiseerd. Het terrein van de waterberging wordt in het voorjaar ecologisch ingericht en aangeplant, zodat de flora en fauna een goede kans krijgen om zich daar te ontwikkelen.