Overdracht subsidieverlening gemeente Haaren naar nieuwe gemeenten

20 februari 2020
Overdracht subsidieverlening gemeente Haaren naar nieuwe gemeenten

De colleges van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben een besluit genomen over de subsidieverlening aan de dorpen van Haaren in en na 2020. De aanleiding hiervoor is de herindeling van de gemeente Haaren per 1 januari 2021.

Met dit besluit zorgen we voor een soepele overgang van de subsidieverlening aan de dorpen van Haaren aan de nieuwe gemeenten.

Afspraken subsidieverlening

De gemeente Haaren verleent verschillende subsidies aan inwoners en organisaties. Over prestatiesubsidies, projectsubsidies en waarderingssubsidies hebben alle betrokken gemeenten afspraken gemaakt met elkaar. Wil je de afspraken nalezen over de specifieke subsidies? Kijk op de website www.oisterwijk.nl/herindeling

Vanaf 1 januari 2021 kun je als inwoner van Haaren geen subsidieaanvraag meer doen bij de gemeente Haaren. Dit doe je bij jouw nieuwe gemeente. Krijg je nu subsidie van de gemeente Haaren? Dan krijg je persoonlijk bericht over de veranderingen.

Informatieavonden

We willen subsidieaanvragers ook graag persoonlijk op de hoogte brengen. Daarom organiseren we informatieavonden. Je kunt dan ook vragen stellen. Op deze avonden zijn de toekomstige gemeenten en de gemeente Haaren aanwezig. Voor het dorp Haaren is de bijeenkomst op maandag 6 april vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis aan het Mgr. Bekkersplein in Haaren. Kijk voor meer informatie over subsidieverlening op www.oisterwijk.nl/herindeling