Opheffen eenrichtingsverkeer Vennelaan Oisterwijk

22 augustus 2019
Meer over opheffen eenrichtingsverkeer Vennelaan Oisterwijk

De Vennelaan verbindt de Gemullehoekenweg met het Zwarte Wegje en de Scheibaan. Op de Vennelaan geldt op dit moment vanaf het Zwart Wegje éénrichtingsverkeer. Het college wil van dat deel ook tweerichtingsverkeer maken om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de wijk rondom het Klompven te verbeteren. Dit besluit ligt nu ter inzage.

Verkeer dat vanaf het Staalbergven of bijvoorbeeld de Scheibaan richting de Gemullehoekenweg wil, doet dit nu via de woonstraten rondom het Klompven en via de Kivitslaan. Naar aanleiding van signalen van bewoners wil de gemeente Oisterwijk het verkeer uit die straten weren en zoveel mogelijk via de hoofdwegen sturen. De Vennelaan is beter geschikt als ontsluitingsweg voor dat verkeer. Om de situatie in te laten gaan zijn minimale aanpassingen aan de huidige aansluiting met de Gemullehoekenweg en de bebording nodig. Na een half jaar wordt de aanpassing geëvalueerd.