Onderzoek naar incidenten Feest van de Lange Nacht Moergestel afgerond

20 december 2019
Meer over Onderzoek naar incidenten Feest van de Lange Nacht Moergestel afgerond

Partijen gaan aan de slag met aanbevelingen onderzoeksrapport

Eind oktober ontstonden ernstige ongeregeldheden bij het Feest van de Lange Nacht in Moergestel. Daarop heeft burgemeester Hans Janssen besloten een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de aanleiding, het handelen van de diverse betrokkenen en de gevolgen ervan. Deze week hebben de gemeente en belanghebbende organisaties kennisgenomen van het rapport.

Het rapport laat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen zien na gesprekken met alle betrokken partijen (organisatie, beveiliging, politie en gemeente). Daarnaast zijn bezoekers opgeroepen om hun verhaal te delen. De interviews en reacties zijn verwerkt in het rapport om een beeld te vormen van de voorbereiding, uitvoering en het verloop van het evenement.

Rapport

Het onderzoeksrapport beschrijft wat er die avond is gebeurd en noemt een aantal aanbevelingen om ongeregeldheden in het vervolg zoveel mogelijk te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn ook met de belanghebbende partijen besproken. Het gaat hierbij onder andere om een eenduidige aansturing van de beveiliging, het inzetten van effectieve communicatieapparatuur en het opstellen van een beveiligingsplan. De gemeente verwerkt de aanbevelingen zoveel mogelijk bij de behandeling van een volgende vergunningsaanvraag. Zo gaat de gemeente bij meer evenementen in de toekomst – vooraf én tijdens het evenement - controleren of voorwaarden uit de specifieke evenementenvergunning worden nageleefd.

Burgemeester Hans Janssen: “Ik ben geschrokken van de ernst van de ongeregeldheden tijdens en na het evenement. Voorop staat dat geweld tegen beveiligers en hulpverleners nooit acceptabel is. Onze gemeente kent vele geslaagde evenementen, met bezoekers uit de gemeente en ver daarbuiten. Organisaties en bezoekers verdienen een sfeervol en veilig evenement. Ik ben daarom ook blij dat organisatie, beveiliging, politie én gemeente gezamenlijk hebben kunnen afspreken om meteen met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag te gaan. Alleen door inzet van alle partijen en door goed samen te werken, zorgen we dat we ook in de toekomst de veiligheid tijdens evenementen kunnen waarborgen.”

Download het volledige rapport (PDF, 254 kb) .