Oisterwijk pakt locaties met ‘gevaarlijk groen’ aan

08 november 2018

Het college heeft op dinsdag 6 november besloten om twee toezichthouders aan te wijzen die bevoegd zijn om onoverzichtelijke, gevaarlijke verkeerssituaties in beeld te brengen en daarover te rapporteren. Met de aanwijzing is een belangrijke stap gezet in de aanpak van zogenaamd ‘gevaarlijk groen’.

Uit een inventarisatie blijkt dat in de gemeente Oisterwijk 25 locaties zijn waar sprake is van een onoverzichtelijke, gevaarlijke verkeerssituatie die wordt veroorzaakt door particulier groen of een particulier hekwerk. De gemeente wil deze situaties nader in beeld brengen, daarover rapporteren en met de betrokken eigenaren een plan van aanpak maken. De toezichthouders hebben nu de bevoegdheden om dat te kunnen doen.

Burgemeester Hans Janssen over het besluit: “Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid in onze kernen. Op sommige locaties beperkt het groen de veiligheid omdat het zicht voor weggebruikers wordt weggenomen. Waar we kunnen, verhelpen we de gevaarlijke situaties zelf, maar op sommige plekken gaat het om particulier groen of hekwerken. Ook die willen we aanpakken. Onze toezichthouders kunnen nu een goed beeld krijgen van de situatie, dit vastleggen en bespreken met de eigenaren. We rekenen er op dat we samen met onze inwoners de situaties weer veilig krijgen”.

De eigenaren van de 25 percelen ontvangen een brief met daarin het verzoek voor een gesprek over de verbetering van de verkeersveiligheid ter plekke. De toezichthouders kunnen hierin adviseren. De aanpak wordt gefaseerd uitgevoerd, de eerste 5 locaties worden binnenkort in behandeling genomen.