Oisterwijk gaat vernieuwde weg in met citymarketing

06 december 2018

De gemeente gaat een vernieuwingsslag maken in de manier waarop zij samen met haar partners de gemeente op de kaart zet en zorgt voor (toeristische) promotie en marketing. De nieuwe aanpak betekent een verschuiving van de inzet van VVV naar een aanpak vanuit lokale kracht. Goede samenwerking tussen verschillende partners is daarbij een basisvoorwaarde.

Vernieuwingsslag

De afgelopen jaren zijn er al verschillende stappen gezet richting een sterkere promotie en marketing. Zo zijn er steeds meer concrete producten en evenementen die het merk Oisterwijk, Parel in ’t groen lading geven. Ook in de digitale marketing is een aantal belangrijke stappen gezet: een vernieuwde bezoekerswebsite www.bezoekoisterwijk.nl, een Engels- en Duitstalige pagina en een verbeterde social media aanpak. Deze vernieuwingsslag zetten we ook de komende tijd door. We richten een nieuwe citymarketingorganisatie op en zorgen ervoor dat de verschillende marketingacties met elkaar verbonden worden en samen een groter geheel vormen.

Samen met onze partners willen we zorgen voor:

  • Een onderscheidende profilering van Oisterwijk, Parel in ’t groen: een sterk merk neerzetten en lading geven.
  • Branding en marketing: eenduidig en langjarig uitdragen van het merk.
  • Verbinding leggen tussen Oisterwijk, Moergestel en Heukelom, en straks Haaren, binnen het merk.

Kwartiermaker citymarketing

Voor de ontwikkeling richting citymarketing heeft de gemeente Oisterwijk een kwartiermaker aangesteld. Zij verbindt de belangen en wensen van de diverse spelers in de promotie en marketing van Oisterwijk, Parel in ’t groen. De kwartiermaker gaat samen met partners als Centrummanagement, Buitengebiedmanagement, Ondernemend Moergestel en andere ondernemers en organisaties aan de slag om een marketing strategie en marketingplan op te stellen. Hierbij richten we ons nog meer op onze eigen Oisterwijkse waarden. Het uiteindelijke doel: meer bezoekers, meer bestedingen, langere verblijfsduur en meer werkgelegenheid. Dit is niet alleen goed voor de toeristische sector, maar voor heel Oisterwijk.

Vrijwilligers VVV

Vanwege de ontwikkeling richting citymarketing, stopt de huidige samenwerking met de VVV per 1 april 2019. Het toeristisch informatiepunt blijft bestaan. De vrijwilligers van de VVV zijn vanavond in een bijeenkomst hierover ingelicht. Burgemeester Hans Janssen benadrukte tijdens deze bijeenkomst zijn waardering voor de inzet van de vrijwilligers in de afgelopen jaren en hoopt dat zij zich ook na 1 april nog willen inzetten als ambassadeurs van onze mooie Parel in ’t Groen.