Nieuwe wethouderskandidaat voor gemeente Oisterwijk

18 december 2018

Maandagavond 17 december presenteerden de fractievoorzitters van PGB, PrO, AB en CDA de nieuwe wethouderskandidaat voor de gemeente Oisterwijk. Zij stuurden onderstaand persbericht.

Unaniem en met veel vertrouwen dragen de fractievoorzitters van PGB, PrO, AB en CDA
Stefanie Vatta voor als kandidaat-wethouder voor de vrijgekomen portefeuille sociaal
domein in Oisterwijk. Carlo van Esch: “Stefanie vult de zittende wethouders goed aan. Ze
is bekend met het sociaal domein, zowel vanuit haar werk als beleidsambtenaar in de
gemeente Eindhoven als vanuit haar ervaring in de Tilburgse gemeenteraad. Stefanie kent
de overheid vanuit verschillende organisaties en werkdomeinen. Daarnaast heeft ze
ervaring met nieuwe manieren van werken: bestuurlijke vernieuwing, burgerparticipatie
en co-creatie processen.”

Doortastend, realistisch en wendbaar

De fractievoorzitters waren uiteraard erg nieuwsgierig naar de visie van de wethouderkandidaat
op een aantal actuele en belangrijke Oisterwijkse politieke onderwerpen en
legden haar er in de sollicitatieprocedure enkele voor: hoe denkt ze bijvoorbeeld over de
fusie van de voetbalclubs, vraagstukken rondom de Tiliander en het pad van bestuurlijke
vernieuwing zoals de gemeenteraad van Oisterwijk is opgegaan? Guus Mulders namens de
fractievoorzitters: “Onze conclusie is dat we te maken hebben met een doortastende en
realistische kandidaat. Wendbaar met een twist en betekenisvol, dat kenmerkt haar visie
en aanpak”.

Met passie voor de politiek aan de slag in Oisterwijk

Naar verwachting wordt Stefanie Vatta op 17 januari, in een extra raadsvergadering,
officieel benoemd. Stefanie is 32 jaar, heeft 2 zoontjes en woont in Tilburg. Stefanie Vatta:
“Met veel enthousiasme ga ik binnenkort aan de slag als wethouder van Oisterwijk. Ik heb
een grote passie voor de politiek, want politiek gaat over uw en mijn leven. Graag ga ik in
gesprek met inwoners, ondernemers en andere organisaties zodat ik Oisterwijk snel beter
leer kennen en de mooie verhalen kan horen. Bij mijn nieuwe collega’s ervaar ik een grote
bereidheid om de politiek weer toegankelijk te maken. Die uitdaging ga ik samen met hen
aan. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan!”

Namens PGB, Carlo van Esch,
Namens PrO, Jean Coumans,
Namens AB, Jan Jonkers,
Namens CDA, Guus Mulders