Nieuwe situatie op kruispunt Blokshekken en zijde Ambachtstraat

31 juli 2019
Meer over nieuwe situatie op kruispunt Blokshekken en zijde Ambachtstraat

Eind juni was kruispunt Blokshekken (bij de Jumbo) klaar en sinds 19 juli kan er verkeer gebruikmaken van de nieuwe Ambachtstraat. Sindsdien is ook de spoorwegovergang Blokshekken weer open voor gemotoriseerd verkeer. De situatie is veranderd en dat is wennen voor het verkeer. We leggen hieronder enkele belangrijke zaken uit.

Voorrang

Op het verkeersplein Blokshekken hebben fietsers en voetgangers geen voorrang. Het werkt dus anders dan bij de meeste rotondes in onze gemeente. Waarom dat is? Gemotoriseerd verkeer komend vanaf de spoorwegovergang, krijgt altijd voorrang op dit verkeersplein. Hiermee voorkomen we dat verkeer stil komt te staan op het spoor.

Fietspad gescheiden het spoor over

ProRail wil dat, waar de ruimte dat toelaat, langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en gemotoriseerd verkeer gescheiden het spoor oversteken. Dit om de veiligheid te vergroten. Dat betekent dat fietsers komend vanaf het station, eerst kruispunt Blokshekken oversteken richting de brandweer en daarna pas het spoor oversteken richting het KVL-terrein. Voor deze zijde is gekozen omdat de verschillende functies (wonen, KVL) en het nieuwe vrijliggende fietspad aan de westzijde van de Ambachtstraat (en spoorwegovergang) liggen.

Voetpad/laden en lossen Jumbo

Langs de Jumbo is er beperkte ruimte. Zo’n 2 keer per dag staat daar gedurende een korte periode een vrachtwagen. Door de beperkte ruimte is er geen andere mogelijkheid dan dat voetgangers die vanaf het Fabriekspad naar de spoorwegovergang lopen (of andersom) een stukje gebruikmaken van het fietspad. Om die reden is er op dit gedeelte geen hoge stoeprand (stoep is gelijk aan fietspad).

Verbindingsweg Ambachtstraat – Laan van KVL

Tussen de nieuwe Ambachtstraat en de Laan van KVL (KVL-terrein) is een tijdelijke verbindingsweg zodat bezoekers en werknemers naar het KVL-terrein kunnen rijden. Na de zomervakantie wordt de definitieve verbindingsweg tussen de Ambachtstraat en de Laan van KVL aangebracht. De Schijfstraat blijft nog afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen via een tijdelijk pad naar de noordzijde van het station. Hier is ook een fietsenstalling gerealiseerd door ProRail. Na de zomer gaan we aan de slag met de werkzaamheden aan de Schijfstraat richting de noordzijde van het station.