Na de verkiezingen: een gemeenteraad met 23 leden

23 oktober 2020
Meer over een gemeenteraad met 23 leden

Vanaf 1 januari bestaat onze gemeenteraad uit  23 leden. Dat zijn er 2 meer dan nu. Dit komt door de herindeling met Haaren. We krijgen er namelijk 6.000 inwoners bij. En dat betekent 2 zetels extra.

De gemeenteraad is onderdeel van het bestuur van onze gemeente. Het hele bestuur bestaat uit  de gemeen¬teraad, de wethouders en de burgemeester. Om je een beetje inzicht te geven, hebben we op een rij gezet wie wat doet:

De gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoofd van de gemeente en wordt rechtstreeks door de inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren gekozen. De gemeenteraad bepaalt het beleid en controleert het college van burgemeester en wethouders. De raad betrekt daarbij de wensen en ideeën van inwoners en weegt de verschillende belangen af. Om dat goed te kunnen doen, moeten raadsleden weten wat er leeft. Die informatie krijgen ze op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door gesprekken met jou als inwoner en met ondernemers, organisaties en verenigingen.

Raadsleden van dezelfde partij vormen samen een frac¬tie. In de raadsvergadering debatteert de raad over raadsvoorstellen en zij neemt besluiten. Daarnaast zijn er voorbereidende bijeenkomsten zoals het raadsplein en de raadsontmoeting.

De wethouders

De wethouders zijn de leden van het college, het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college doet voorstellen aan de raad en besluit over het dagelijkse reilen en zeilen in een gemeente. Het college vergadert 1 keer per week. Elke wethouder is verantwoordelijk voor een aantal onderwerpen. Dat pakket heet een portefeuille.

De burgemeester

De burgemeester is het enige lid van het gemeentebestuur dat niet wordt gekozen. De burgemeester wordt benoemd door de koning, voor een periode van 6 jaar. De burgemeester is voorzitter van de raad en het college. Ook heeft hij net als de wethouders een eigen portefeuille. De burgemeester is altijd verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeen¬te.