Minder bijeenkomsten gemeenteraad

24 maart 2020
Meer over minder bijeenkomsten gemeenteraad

De gemeenteraad volgt de landelijke maatregelen en richtlijnen tegen verspreiding van het corona-virus. Het raadsplein op 2 april en de raadsontmoeting op 30 april zijn daarom geannuleerd. De raadsvergadering van 16 april gaat door in aangepaste vorm.

Raadsvergadering 16 april

De gemeenteraad behandelt alleen raadsvoorstellen waarvan uitstel van de besluitvorming niet mogelijk of zeer onwenselijk is. De behandeling van andere raadsvoorstellen wordt uitgesteld. De volgende raadsvoorstellen staan op de raadsagenda voor 16 april:

  • Strijdplan Sociaal Domein
  • Verklaring van geen bedenkingen varkenshouderij Oisterwijksebaan 6
  • Bekrachtiging geheimhouding
  • Verklaring van geen bedenkingen Duinenweg 3 (hamerstuk);
  • Geurverordening (alleen stemming).  

Zonder publiek

De raadsvergadering is vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet bij te wonen door publiek, maar wel live en achteraf na te luisteren via het raadsinformatiesysteem op de website www.oisterwijk.raadsinformatie.nl. Fysiek inspreken is niet mogelijk, maar u kunt uw inbreng schriftelijk delen met de raad via de griffie.

Schriftelijke voorbereiding raadsvergadering

De voorbereiding van de raadsvergadering op 16 april gebeurt schriftelijk, in plaats van op het raadsplein van 2 april. Op 10 april worden de standpunten, per fractie, op de raadsagenda geplaatst. In de schriftelijke reactie maken fracties kenbaar welke moties en amendementen ze in willen dienen. 14 april wordt hier een eerste reactie van het college aan toegevoegd.

Deel uw inbreng met de raad!

Wilt u uw inbreng over een van de geagendeerde raadsvoorstellen delen met de raad? Stuur deze dan toe aan de griffie via griffie@oisterwijk.nl of postbus 10101, 5060 GA Oisterwijk. Wij ontvangen uw inbreng bij voorkeur via mail, maar per brief kan ook. Uw inbreng wordt (geanonimiseerd) bij de vergaderstukken op de raadsagenda geplaatst, zodat de raadsleden er kennis van kunnen nemen.

Meer informatie

De planning van raadsbijeenkomsten is gebaseerd op de maatregelen die op dit moment gelden. In geval er nieuwe maatregelen worden genomen, kan het nodig zijn de planning aan te passen. Houd daarom het raadsinformatiesysteem goed in de gaten (oisterwijk.raadsinformatie.nl). Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 (vraag naar een medewerker van de griffie).