Inwoners Haaren én Oisterwijk positief over samenvoeging

13 mei 2020

Dat blijkt uit het meeste recente burgerpanelonderzoek onder inwoners van de gemeente Oisterwijk én inwoners uit het dorp Haaren. Zo’n 600 burgerpanelleden beantwoordden afgelopen maand vragen over hun betrokkenheid bij de samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk en hun behoefte aan informatie. 135 deelnemers aan het onderzoek zijn afkomstig uit het dorp Haaren (23% van het totaal). Sinds begin dit jaar kunnen namelijk ook de toekomstige inwoners van de gemeente Oisterwijk deelnemen aan het burgerpanel.

Betrokkenheid

Zo’n 62% van de panelleden uit zowel de gemeente Oisterwijk als het dorp Haaren geeft aan positief te zijn over de samenvoeging. Een vergelijkbaar percentage (60%) voelt zich betrokken. Die betrokkenheid is sterker in het dorp Haaren.

Zorgen en kansen

Veel panelleden zien kansen in de samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk.  Men is van mening dat je ‘samen sterker’ staat. Voordeel wordt vooral verwacht op het vlak van kosten, efficiëntie en meer expertise binnen de gemeente. Ook ziet men mogelijkheden voor evenementen en het verenigingsleven, door samen te werken en kennis en informatie uit te wisselen. Inwoners kunnen daarnaast van elkaars voorzieningen gebruikmaken. Er leven echter ook zorgen, al is het in mindere mate. De zorgen zijn vooral van financiële aard: over de kosten die de samenvoeging zelf met zich meebrengt, de financiële situatie van de gemeente Oisterwijk en de verdeling van het gemeenschapsgeld.

Informatievoorziening

Vrijwel alle panelleden geven aan geïnformeerd te willen worden over de samenvoeging van het dorp Haaren bij Oisterwijk. Men heeft met name interesse in informatie over de financiële situatie, over hoe het proces verloopt en over de consequenties voor inwoners (o.a. heffingen, belastingen en subsidies). Ook is men benieuwd naar de veranderingen op bestuurlijk vlak: voor de nieuw te vormen gemeenteraad en het college. Ongeveer de helft van de panelleden weet dat er vanwege de herindeling in november 2020 al gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. De overgrote meerderheid geeft aan bereid te zijn hiervoor naar de stembus te gaan.

Vervolg

De herindeling van de gemeente Haaren komt steeds dichterbij. Per 1 januari 2021 maakt het dorp Haaren onderdeel uit van de gemeente Oisterwijk. Achter de schermen zijn de gemeenten druk met de voorbereidingen van de overdracht van taken en personeel. De gemeente wil ook de komende periode inwoners uit de gemeente Oisterwijk en uit het dorp Haaren zo goed mogelijk informeren over het proces en de situatie na 1 januari 2021. Dit gebeurt in goed overleg met de gemeente Haaren. Ook denken we na over een warm welkom. De resultaten van het burgerpanelonderzoek nemen we hierin mee.

Bekijk het volledige onderzoeksrapport