Inrichtingskrediet gemeente Oisterwijk

27 mei 2016

Vandaag blijkt uit berichtgeving dat de hoogte van het inrichtingskrediet voor mensen die een beroep kunnen doen op bijzondere bijstand per gemeente flink verschilt. De gemeente Oisterwijk komt uit de vergelijking naar voren als gemeente met de hoogste vergoeding voor de inrichting van een woning.

Ruimhartig minimabeleid

De gemeente Oisterwijk staat een raadsbreed gesteund ruimhartig minimabeleid voor. Het college heeft op basis daarvan de vergoeding (€ 7.373,00 voor een alleenstaande en €10.620,00 voor een gezin met twee kinderen) in 2013 vastgesteld aan de hand van Nibudnormen. Zoals aangegeven in de begroting van 2016 wordt het beleid geëvalueerd en is gestart met het proces voor herijking van het minimabeleid. Dit staat geagendeerd voor de gemeenteraad in oktober.

Participatie

In het beleid is tevens de keuze gemaakt om het inrichtingskrediet niet als lening te verstrekken. Ook deze keuze is terug te voeren op het ruimhartige minimabeleid en de bevordering van participatie van vergunninghouders.