Inloopavond verkeer Moergestel drukbezocht

08 mei 2018

11 april organiseerde de gemeente een inloopavond over het verkeer in Moergestel. Deze avond werd druk bezocht en velen van de aanwezigen hebben opmerkingen en ideeën achtergelaten via de reactieformulieren.

In totaal hebben we zo’n 225 reacties gekregen. De opmerkingen gingen over verschillende onderwerpen en locaties. We hebben de reacties hieronder samengevat.

Verkeersonveiligheid en doorgaand verkeer

De meeste opmerkingen gingen over de verkeersonveiligheid en het nemen van maatregelen in het dorp om het doorgaand (vracht- en landbouw-) verkeer op een veilige manier af te wikkelen.

Omleidingsroutes

Ook kwamen er veel reacties over de mogelijke omleidingsroute aan de oostzijde van Moergestel. Reacties daarover waren verdeeld. Er zijn mensen die het een heel goed idee vinden en mensen die het onnodig vinden.

Overige onderwerpen

Verder lieten inwoners reacties achter over het handhaven op snelheid en foutparkeren, de verschillende oversteekplaatsen, laden en lossen van pakketdiensten of voor winkels/bedrijven en het invoeren van eenrichtingsverkeer in de kern.

Vervolgstappen

Alle reacties worden opgenomen in een rapportage. Deze rapportage wordt momenteel opgesteld en het doel van die rapportage is om in beeld te brengen welke knelpunten er zijn en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Uiteindelijk leidt dat tot een plan met maatregelen voor Moergestel om de verkeerssituatie in de kern te verbeteren en de drukte van doorgaand en zwaar verkeer in de kern te laten afnemen. Voor het zover is zal het plan via het college van burgemeester en wethouders naar de raad gaan. Dat is nodig om het vast te stellen, maar ook om het benodigde budget aan te vragen voor de realisatie van de maatregelen.