Huisvesting Kindercampus Pannenschuur en basisschool de Nieuwe Linde

16 september 2020

De gemeente Oisterwijk, Stichting BOOM en Onderwijsstichting de Nieuwe Linde zijn met elkaar in gesprek over huisvesting van de in ontwikkeling zijnde Kindercampus Pannenschuur en de in oprichting zijnde basisschool de Nieuwe Linde.

Ontwikkelingen basisonderwijs

Stichting BOOM werkt sinds 2016 aan de ontwikkeling van een Kindercampus in de wijk Pannenschuur, in samenwerking met kernpartners kinderopvang en in overleg met de gemeente. Hiervoor is een fusie tussen Basisschool de Molenhoek en Basisschool den Akker in voorbereiding. Zij beogen als startdatum 01 augustus 2021. Stichting de Nieuwe Linde beoogt op 01 augustus 2021 van start te gaan met de nieuwe basisschool de Nieuwe Linde.

Huisvesting

Beide ontwikkelingen brengen een huisvestingsvraagstuk met zich mee. De afgelopen periode verkenden de gemeente Oisterwijk, Stichting BOOM en Onderwijsstichting de Nieuwe Linde gezamenlijk de mogelijkheden hiervoor. Dit heeft geresulteerd in het gezamenlijk besluit dat de Kindercampus Pannenschuur gehuisvest wordt op de locatie aan de Lavendel, waar nu Basisschool Darwin en Basisschool den Akker zijn gevestigd. Basisschool de Nieuwe Linde wordt gehuisvest aan de Postelein, op de huidige locatie van basisschool De Molenhoek.