Hoe wilt u wonen? Geef uw mening!

13 februari 2018

De gemeente Oisterwijk wil graag de woningmarkt zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen van onze inwoners. Om te weten wat deze wensen zijn, is bureau SpringCo uit Rotterdam gevraagd om dit in de regio Hart van Brabant  te onderzoeken. Uit het adressenbestand van de gemeente zijn willekeurig een aantal adressen geselecteerd om aan dit onderzoek deel te nemen. Want, met uw antwoorden kan de gemeente bepalen of haar beleid op het gebied van wonen moet worden aangepast. Kortom, uw mening is belangrijk!

Binnenkort ontvangen 5.500 huishoudens een brief met de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Het is een internetvragenlijst. Dat werkt sneller.

Uiteraard worden de vragenlijsten strikt vertrouwelijk behandeld. De uitkomsten van het onderzoek worden in de zomer van 2018 gepubliceerd op de gemeentelijke website.