Hoe staat het met de 2e fase fietspad Haghorst-Moergestel?

19 februari 2020
Meer over hoe staat het met de 2e fietspad Haghorst - Moergestel

Een paar jaar geleden besloten wij het vrij liggende fietspad tussen Moergestel en Haghorst in 2 fasen aan te leggen. De 1e fase – het gedeelte tussen het riviertje de Reusel en de gemeentegrens met Hilvarenbeek - is in 2018 afgerond.

Wij zijn blij met de positieve reacties over het fietspad. Sinds een jaar zijn we bezig met de voorbereiding van fase 2, het deel tussen de Reusel en de kern Moergestel, de Broekzijde.

Grondaankopen

Voor de aanleg van het fietspad is extra ruimte nodig. Een groot deel van de grond die we nodig hebben, kopen we van particulieren. Dit doen we uiteraard in goed overleg. We kijken zorgvuldig naar de hoeveelheid ruimte die we nodig hebben, de juiste locatie en behoud van zoveel mogelijk voortuinen en groenvoorzieningen. Op de meeste locaties zijn we het ondertussen eens geworden met de eigenaren van de grond.

Verwijderen en opnieuw planten bomen

Volgens het voorlopig ontwerp, blijven gelukkig veel bomen staan. Helaas moeten we ook 83 bomen verwijderen. Voor het kappen van 58 van deze bomen, is een kapvergunningsprocedure nodig. Voor 48 bomen is nu een kapvergunning verleend en de bezwaartermijn gestart. We willen de bomen vóór het broedseizoen van vogels (vanaf 2e helft maart) verwijderen. In een volgende fase zijn de overige 10 bomen aan de beurt. We planten tenminste 35 bomen terug. Daarnaast proberen we ruimte te vinden om nog meer bomen terug te planten.

Extra waterbuffers

Door de aanleg van asfalt voor het fietspad komt er meer verharding in het gebied. We leggen extra waterbuffers aan zodat het regenwater toch de grond in kan. Het afvoeren van het regenwater is dan niet nodig. Dit is duurzaam en goed voor de natuur.

Reconstructie rijbaan Broekzijde

De rijbaan van de Broekzijde heeft dringend onderhoud nodig. Om ‘werk met werk’ te maken, combineren we de aanleg van het fietspad met het onderhoud aan de rijbaan. Dit zorgt voor minder overlast voor de weggebruiker én is goedkoper.

Planning

Over een paar maanden willen we het definitieve ontwerp voor het fietspad klaar hebben. De uitvoering begint meteen na de zomervakantie.

Meer weten

Neem contact met ons op via gemeente@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11.