Hertelling afgerond: definitieve uitslag verkiezingen vastgesteld

22 november 2020

De volledige hertelling van alle stemmen, uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezingen van Oisterwijk op 18 november, is afgerond. Het besluit tot hertelling van de ruim 11.600 stemmen werd genomen, nadat bleek dat een opschrijffout een verschuiving in zetels tot gevolg had. De hertelling bevestigt de zetelverdeling zoals donderdag door de gemeente gepresenteerd: PGB (6 zetels), PrO (4 zetels), AB (3 zetels), VVD (5 zetels), CDA (3 zetels), D66 (2 zetels) en Wij! Oisterwijk (0 zetels). 

Wijziging in aantal stemmen

De hertelling leverde een kleine wijziging op in het totaal aantal stemmen: deze stijgt met 16 stemmen. Hierdoor wijzigt ook de kiesdeler. Dit heeft gevolgen voor de gekozen kandidaten van lijst 3: Algemeen Belang. Marieke Dujardin behaalt onvoldoende voorkeursstemmen om zitting te mogen nemen in de raad. Eric ten Brink wordt als 2e op de lijst van Algemeen Belang gekozen.

Hertelling

De hertelling werd zaterdag uitgevoerd door 5 teams. Elk team beschikte over een ervaren voorzitter en 4 nieuwe tellers. Daarnaast was per team een toezichthouder aanwezig en kwamen verschillende bezoekers de telling aanschouwen. De uitslag van ieder stembureau werd opnieuw geteld op lijst- én op kandidaatniveau. Om 17.30 uur werd de telling afgerond en werden de uitslagen verwerkt. 

Burgemeester Hans Janssen: “De hertelling bevestigt het juiste verloop van de telling van de stemmen. Ik ga ervan uit dat dit alle partijen vertrouwen geeft in het proces en in de definitieve uitslag van de verkiezingen. Over de juistheid van de uitslag mag geen enkele twijfel bestaan De uitslag bepaalt immers de samenstelling van de raad die de komende 5,5 jaar de inwoners van Haaren, Moergestel, Heukelom en Oisterwijk vertegenwoordigt.”

Definitieve uitslag

Tijdens de zitting van het centraal stembureau op zondag 22 november is de definitieve uitslag gepresenteerd en vastgesteld. De volledige uitslag is terug te lezen via www.oisterwijk.nl/verkiezingen