Herontwikkeling locatie Bienekebolders Moergestel

10 januari 2020
Meer over Herontwikkeling locatie Bienekebolders Moergestel

Sinds 1 januari 2018 is de voormalige basisschool de Bienekebolders in eigendom van de gemeente Oisterwijk. De gemeente wil deze locatie herontwikkelen.

Sinds begin 2018 hebben verschillende partijen zich gemeld met plannen voor het gebouw en de locatie. Na een onsuccesvolle verkoopprocedure, gaat de gemeente nu opnieuw kijken naar de mogelijkheden voor de locatie.

Raadsontmoeting 30 januari

De gemeente heeft de afgelopen periode informatie verzameld en verschillende geïnteresseerde partijen geïnterviewd over de ontwikkelmogelijkheden voor de betreffende locatie. Deze informatie is verwerkt in een discussienota. Hierover gaan raads- en commissieleden graag met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek tijdens een raadsontmoeting op 30 januari 2020. Aanmelden hiervoor is niet nodig. De bijeenkomst is om 21.15 uur in het Raadhuis in Oisterwijk. Tijdens het eerste gedeelte is er ruimte voor een gesprek tussen raads- en commissieleden, inwoners en andere belanghebbenden. Tijdens het tweede gedeelte gaan raads- en commissieleden met elkaar in discussie.

3 scenario’s

Het doel van de discussie op 30 januari is om richting te geven aan de ontwikkeling van de locatie Bienekebolders. In de discussienota worden daarom 3 scenario’s voorgesteld. Het is de bedoeling om vervolgens 1 van deze scenario’s verder uit te werken zodat de gemeenteraad hier een besluit over kan nemen. In alle scenario’s worden woningen gerealiseerd. 2 van de scenario’s in de discussienota gaan uit van nieuwbouw, 1 scenario gaat uit van behoud van het voormalige schoolgebouw. Benieuwd naar de beschrijving van de scenario’s? De discussienota is vanaf 10 januari in te zien op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl.