Herindelingsontwerp vastgesteld door gemeenteraden

18 december 2018

De gemeenteraden van Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben op 17 december (Tilburg) en 18 december een eensluidend besluit genomen over het herindelingsontwerp. Het herindelingsontwerp is een ‘routekaart’ voor de opsplitsing van de gemeente Haaren. Na deze goedkeuring van de gemeenteraden ligt het herindelingsontwerp ter inzage van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019. Iedereen kan in deze periode zienswijzen indienen.

Herindelingsontwerp

Het herindelingsontwerp is het gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. In dit ontwerp staan bijvoorbeeld de nieuwe grenzen van de gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg; de vier gemeenten die ieder een dorp van de gemeente Haaren overnemen. Daarnaast bevat het de visies en uitgangspunten voor de herindeling en de beoogde herindelingsdatum (1 januari 2021). Ook wordt ingegaan op de criteria waaraan de provincie Noord-Brabant en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de plannen voor de herindeling toetsen.

Het ontwerp inzien

Het herindelingsontwerp ligt in alle betrokken gemeenten ter inzage van 21 december 2018 tot en met 14 februari 2019. Dit gebeurt op de gemeentehuizen. In Tilburg is het herindelingsontwerp in te zien in de stadswinkel centrum, Spoorlaan 181. Daarnaast is het herindelingsontwerp ook digitaal beschikbaar op de gezamenlijke webpagina van de vijf gemeenten: www.haaren.nl/herindeling.

In de gemeente Haaren ligt het herindelingsontwerp verder ter inzage in de gemeenschapshuizen van ieder dorp. Dit zijn de Vorselaer in Biezenmortel, de Es in Esch, het HelvoirThuis in Helvoirt en Den Domp in Haaren.

Zienswijzen

Iedereen kan in de periode dat het herindelingsontwerp ter inzage ligt, zienswijzen indienen. Dit kan:

  • Digitaal: u vult het e-formulier in op www.haaren.nl/herindeling
  • Schriftelijk: u stuurt een brief naar postbus 44, 5076 ZG Haaren
  • Mondeling: u maakt hiervoor een afspraak op een gemeentehuis van één van de betrokken gemeenten.

Een zienswijze kan een suggestie zijn voor een wijziging in het herindelingsontwerp, maar ook een steunbetuiging.

Gedetailleerde informatie over de ter inzagelegging van het herindelingsontwerp en de herindeling in het algemeen vindt u op de gezamenlijke webpagina van de vijf gemeenten: www.haaren.nl/herindeling

Informatieavonden

De gemeente Haaren organiseert twee informatieavonden over het herindelingsontwerp op het gemeentehuis van Haaren. Alle geïnteresseerden zijn welkom. U kunt kiezen uit de volgende twee data:

  • Woensdag 16 januari
  • Donderdag 17 januari

De presentatie start om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Inhoudelijk zijn de twee avonden gelijk.