Haaren is welkom bij Oisterwijk!

18 september 2018

Dat is de uitslag van een burgerpanelonderzoek onder de inwoners van Oisterwijk. Net als het Oisterwijkse gemeentebestuur heet het overgrote deel van de panelleden de nieuwe inwoners uit het dorp Haaren van harte welkom. Van maandag 20 augustus tot en met woensdag 29 augustus konden panelleden hun mening geven over de komst van Haaren bij Oisterwijk. 371 personen deden dat (44%).

Positief of neutraal

96% van de deelnemers staat positief of neutraal tegenover de komst van Haaren en de Haarenaren. Men ziet het als een logische keuze omdat Haaren toch al sterk op Oisterwijk georiënteerd is. Bovendien past het dorp bij Oisterwijk; landelijk, kleinschalig en groen.
92% van de deelnemers denkt weinig tot niets te merken van de samenvoeging. Veranderingen liggen volgens de deelnemers vooral in de politiek; een grotere raad en meer verschillende partijen.

Zorgen en kansen

Een groot deel van de ondervraagden geeft aan geen zorgen te hebben. Zorgen die wel leven, gaan over de gemeentelijke kosten die mogelijk omhoog gaan en over het dorpse karakter dat behouden moet blijven. De ondervraagden zien juist kansen voor kostenbesparing en benutting van schaalgrootte. Door de krachten te bundelen kunnen voorzieningen verbeteren. Bovendien zien ze mogelijkheden voor samenwerking tussen inwoners, verenigingen en organisaties.

Informatievoorziening

61% van de deelnemers geeft aan voldoende geïnformeerd te worden over en betrokken bij de samenvoeging. 39% vindt van niet. Daar staat tegenover dat een groot deel van de deelnemers aangeeft geen behoefte te hebben aan (extra) informatie over de samenvoeging. Panelleden die wel geïnformeerd willen worden, hebben met name interesse in algemene informatie, de actuele stand van zaken en zijn benieuwd hoe het proces verloopt. Verder willen ze vooral informatie over wat er gaat veranderen voor de inwoners van Oisterwijk.

Ideeën

Wat een leuke reacties op de vraag hoe we inwoners van Haaren welkom kunnen heten in Oisterwijk! Daar gaan we zeker wat mee doen. Het varieert van goed communiceren tot een dorpsfeest, van ‘aanschuifontbijt op de Lind’ tot een Reus voor Haaren. Aan creativiteit geen gebrek dus.

Vervolg

De herindeling van de gemeente Haaren bevindt zich in de eerste fase: de voorbereiding. Eind dit jaar volgt het ‘herindelingsontwerp’. Daarin staat bijvoorbeeld hoe de gemeente Haaren wordt opgedeeld en hoe de nieuwe gemeentegrenzen lopen. Maar ook is er aandacht voor de positie van het gemeentepersoneel van Haaren. Het ‘herindelingsontwerp’ wordt ter inzage gelegd en kent een inspraakprocedure. Bewoners kunnen dan een zienswijze indienen. Daarover volgt later meer informatie.   

Ook lid worden van het burgerpanel? Kijk dan op www.oisterwijk.nl/bestuur-en-politiek/burgerpanel