GHO-Pilot Actie op Geldzaken afgerond

29 april 2020

Positieve ervaring opgedaan met vroegsignalering

In de pilot Actie op Geldzaken bundelden de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk samen met Leystromen de krachten om mensen met (beginnende) schulden actief te benaderen en zo grotere problemen te voorkomen. Gedurende de pilot zijn in totaal 139 signalen opgepakt.

De pilot richtte zich op inwoners die zelf nog niet ergens hadden aangeklopt voor hulp, maar van wie wel bekend was dat zij een betaalachterstand hadden van drie of vier maanden bij zorgverzekeraar CZ of VGZ. Voor de benaderde inwoners gold geen meewerkplicht. Zij hadden de vrijheid om hulp te aanvaarden.

Resultaten

Met ruim 70% van de benaderde inwoners is er daadwerkelijk contact geweest tussen de schuldhulpverlener en de inwoner. Ongeveer een kwart van de benaderde inwoners heeft de betalingsachterstand zelf op kunnen lossen. Terwijl ongeveer de helft aangaf de betalingsachterstand zelf, zonder hulp, op te willen lossen. In 21 gevallen is een hulptraject gestart (o.a. met de Kredietbank). Van deze hulptrajecten zijn er inmiddels 14 afgerond, 7 trajecten lopen nog. Deze hulptrajecten worden uiteraard wel voortgezet.

Proactieve benadering helpt

Wethouders Marijo Immink (Goirle), Gerrit Overmans (Hilvarenbeek) en Stefanie Vatta (Oisterwijk) zijn positief over de pilot: “De pilot heeft ons laten zien dat vanuit een proactieve benadering (ergere) financiële problemen voorkomen kunnen worden. De persoonlijke benadering richting inwoners is in de meeste gevallen een positieve stimulans geweest om actief aan de slag te gaan met het huishoudboekje.”

Vervolg

De pilot liep vooruit op de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Volgend jaar worden onder andere energiebedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars verplicht problematische betalingsachterstanden aan de gemeente te melden. Gemeenten krijgen de verplichting om hierop actie te ondernemen. Hoe de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hier samen invulling aan gaan geven wordt onderzocht. De ervaringen met de pilot Actie op Geldzaken worden hierin meegenomen.