Geuroverlast door bemesting

06 maart 2019
Meer over geuroverlast door bemesting

Ruikt u mest? Dat kan! Het voorjaar is in aantocht en dat is de periode dat het land weer bemest wordt. Vanaf 1 februari mag dat op enkele soorten landbouwgrond. Vanaf 16 februari op alle landbouwgronden.

Mest wordt al jaren geïnjecteerd in de grond in plaats van dat het eroverheen gesproeid wordt. Dat scheelt al heel veel in geur en het is beter voor het milieu, omdat er met injecteren van mest veel minder mest in de sloten spoelt. Ondanks de moderne techniek, hangt er in deze periode vaak tijdelijk een mestgeur in de lucht. Dit wordt soms als hinderlijk ervaren.

Vragen

Heeft u vragen over geuroverlast? Hiervoor kunt u bij de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant terecht: (013) 206 05 00.