Gemeenteraad in gesprek over toekomstvisie Staalbergven

20 februari 2020
Gemeenteraad in gesprek over toekomstvisie Staalbergven

Tijdens de raadsontmoeting op 19 maart gaan raads- en commissieleden met elkaar en inwoners in gesprek over de verschillende scenario’s voor de toekomst van het openluchtbad Staalbergven in Oisterwijk. De gemeente Oisterwijk huurt het Staalbergven van Natuurmonumenten. De huurovereenkomst loopt eind 2020 af. Het college van B&W heeft ingestemd met de discussienota die, in afstemming met Natuurmonumenten, voor de raadsontmoeting is opgesteld.

4 scenario’s

De discussienota bevat vier scenario’s voor de toekomst van Staalbergven. Hierin legt het college van B&W de raad enkele scenario’s voor. De scenario’s beschrijven het al dan niet vernieuwen of verlengen van de huurovereenkomst en bijbehorende consequenties op het gebied van onder andere onderhoud, renovatie en financiën.

Toekomstvisie Staalbergven

Het afgelopen jaar hebben in opdracht van de gemeente diverse onderzoeken plaatsgevonden om de maatschappelijke waarde, de ecologische waarde en de bouwkundige en technische staat van Staalbergven te bepalen. De resultaten van deze onderzoeken zijn verwerkt in de rapportage “Toekomstvisie Staalbergven Oisterwijk”. De rapportage en de daaruit voortvloeiende scenario’s vormen de basis voor de discussie tijdens de raadsontmoeting. Inwoners zijn van harte welkom om mee te praten tijdens deze raadsontmoeting.

Vervolg besluitvorming

Naar aanleiding van de discussie tijdens de raadsontmoeting geeft de gemeenteraad het college richting voor de toekomst van Staalbergven. Het betreffende scenario wordt na de raadsontmoeting verder uitgewerkt. Pas in een later stadium vindt daadwerkelijke besluitvorming plaats.

Overeenkomst met Natuurmonumenten

De huurovereenkomst tussen de gemeente en Natuurmonumenten eindigt op 31 december 2020. Gemeente Oisterwijk en Natuurmonumenten blijven tijdens het proces nauw in contact met elkaar.