Gemeente pakt wortelopdruk aan

05 oktober 2018
Gemeente pakt wortelopdruk aan

Een groene gemeente betekent veel bomen. Helaas betekent het ook dat de wortels van die bomen door de straat heen groeien. Dat zorgt voor onveilige situaties, denk aan losliggende stoeptegels of asfalt dat omhoog komt. Ook veroorzaken de wortels schade door bijvoorbeeld door het riool heen te groeien.

De gemeente pakt het probleem met wortelopdruk aan. Stap 1 is een onderzoek naar hoe groot en ernstig het probleem is. Het onderzoek is al gedaan aan de Oisterwijksebaan en binnenkort is de rest van de gemeente aan beurt. De gemeente heeft deskundigen ingehuurd om het onderzoek te doen. Het kan dus zijn dat u deze deskundigen ook in uw straat tegenkomt. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek, komt er een plan van aanpak voor 2019 en 2020.

Opknapbeurt Oisterwijksebaan

Voor het fietspad langs de Oisterwijksebaan worden al stappen genomen om de wortelopdruk en de daardoor ontstane schade aan te pakken. Het fietspad is namelijk een belangrijke verbinding tussen Tilburg en Oisterwijk. Het fietspad is in 1997 voor het laatst grondig aangepakt en op dit moment zijn er ieder jaar reparaties nodig. Daarnaast groeien de bomen (essen) tussen het fietspad en de weg niet goed. Dit komt deels door de essentaksterfte en deels doordat de bomen te weinig ruimte hebben. Daarom gaat het volgende gebeuren:

•    De essen tussen de weg en het fietspad worden gekapt
•    Ter vervanging van de essen wordt een haag geplant
•    Het asfalt van het fietspad wordt gerepareerd