Gemeente Oisterwijk verplicht Fire-Up tot afvoer van pallets

25 september 2019

Burgemeester Hans Janssen heeft vandaag besloten om een traject tot bestuursdwang toe te passen bij het bedrijf Fire-Up. Concreet betekent dit dat het bedrijf een deel van de voorraad die afgelopen zaterdag uit het pand is gehaald verplicht moet laten afvoeren door een gecertificeerd bedrijf. Daarnaast is de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) in opdracht van de gemeente een bestuursrechtelijk traject gestart om de ondernemer te verplichten de oorzaak van de branden aan te tonen. Aanleiding hiervoor zijn de nieuwe branden van zondagnacht en woensdagochtend.

Afgelopen vrijdag en zaterdag ontstond spontaan brand in pallets met halffabricaten in een opslagruimte bij het bedrijf Fire-Up. Daarom zijn toen maatregelen genomen. Alle pallets met halffabricaten zijn uit het pand gehaald en sindsdien is 24 uur per dag een gediplomeerde brandwacht/beveiliger met een eigen blusvoorziening aanwezig zodat bij een nieuwe brand direct kon worden ingegrepen.

Na het nemen van de maatregelen zou nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de branden en verdere maatregelen. Zondagnacht en woensdagochtend ontstond echter weer brand in de pallets die buiten staan. Omdat de oorzaak van de branden nog niet bekend is, grijpt burgemeester Janssen nu verder in: “We zitten er bovenop. Omwonenden en ondernemers maken zich terecht druk om hun veiligheid. De brandweer geeft aan dat een deel van de pallets die buiten staan nog steeds een risico vormen. Dat deel moet nu zo snel mogelijk weg.“

Controle brandweer

Na controle heeft de brandweer vastgesteld dat de broei waardoor de spontane brand ontstaat, in een deel van de pallets zit dat buiten is opgesteld. Dat deel moet nu op last van de burgemeester worden afgevoerd. Het andere deel kan volgens de brandweer buiten opgesteld blijven staan. Deze worden volgens de afspraak van afgelopen zaterdag nog steeds 24 uur per dag bewaakt totdat ze in containers worden geplaatst.

Productieproces

Totdat duidelijk is wat de oorzaak is van de spontane branden in de halffabricaten is het productieproces hiervan stilgelegd. De OMWB ziet hierop toe. Andere bedrijfsactiviteiten vinden wel doorgang.