Fire-Up voldoet aan eisen: productie wordt hervat

14 oktober 2019
Meer over Fire-Up voldoet aan eisen: productie wordt hervat

Het Oisterwijkse bedrijf Fire-Up heeft de oorzaak van de branden van eind september achterhaald en maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Daarmee voldoet het bedrijf aan de gemaakte afspraken en eisen van de gemeente. De productie van halffabricaten wordt vanaf dinsdag 15 oktober hervat. De gemeente heeft een extern onafhankelijk bureau ingeschakeld voor een ‘second opinion’ om te onderzoeken of de bedrijfsactiviteiten van Fire-Up passen binnen hetgeen wat is toegestaan op deze locatie.

Eind september ontstonden bij het Oisterwijkse bedrijf Fire-Up enkele branden in pallets met halffabricaten van aanmaakblokjes. In overleg met gemeente, brandweer en omgevingsdienst zijn de pallets met producten waarin broei ontstond afgevoerd. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over het achterhalen van de oorzaak van de brand en het treffen van maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen. Tot die tijd lag de productie van deze halffabricaten stil.

Oorzaak

De oorzaak van de branden is volgens Fire-Up broei, veroorzaakt door specifieke componenten in de gebruikte olie waarin tabletten van aanmaakblokjes worden gedompeld. Door deze bestanddelen konden de tabletten niet voldoende afkoelen nadat ze op de pallets werden opgestapeld. Fire-Up heeft gegevens hierover aangeleverd bij de omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). De OMWB heeft de aangeleverde gegevens beoordeeld en goedgekeurd.
Fire-Up treft nu maatregelen waardoor de kans op broei geminimaliseerd wordt en neemt een aantal controlemaatregelen voor de opslag van de pallets.

Maatregelen

Fire-Up heeft maatregelen genomen om broei te voorkomen door meer te koelen door (mechanische) ventilatie. Daarnaast worden de tabletten van aanmaakblokjes op een andere manier op pallets geplaatst waardoor ze beter kunnen afkoelen. Het bedrijf heeft containers geplaatst waarin de nieuw te produceren tabletten worden opgeslagen. Deze containers worden ’s avonds afgesloten en zijn dan vrijwel luchtdicht. Overdag vindt extra visuele inspectie plaats van de opslag. Daarnaast zijn deze containers voorzien van een brandmeldsysteem dat bij een bepaalde temperatuur of bij een snelle temperatuurstijging een seintje geeft aan de alarmcentrale. De brandweer en gemeente hebben dit geadviseerd, beoordeeld en goedgekeurd. In de komende periode wordt er extra gecontroleerd om er op toe te zien dat deze maatregelen worden uitgevoerd.

Second Opinion

Vanwege de eerdere branden bij Fire-Up en naar aanleiding van zorgen van omwonenden en omliggende bedrijven heeft de gemeente opdracht gegeven voor een ‘second opinion’ over de locatie van het bedrijf. Onderzocht wordt of de bedrijfsactiviteiten van Fire-Up passen binnen hetgeen wat op basis van het bestemmingsplan is toegestaan op deze locatie. De uitkomst van deze second opinion wordt in november verwacht.