Financieel tekort gemeente: praat mee op maandag 16 september

05 september 2019
Meer over financieel tekort gemeente

De komende jaren heeft de gemeente Oisterwijk een verwachte financiële uitdaging van €3 miljoen als gevolg van tekorten op jeugdhulp en Wmo.

De raad van de gemeente Oisterwijk nodigt je uit om op maandag 16 september vanaf 19.00 uur in het raadhuis mee te praten over noodzakelijke ombuigingen in het financieel beleid.

Wensen, bedenkingen en gevolgen

De raad wil met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in gesprek over mogelijke financiële maatregelen en hoort graag vanuit de samenleving wensen, bedenkingen en gevolgen van mogelijke maatregelen. Wil je meer weten over de opzet van de avond? Hou dan volgende week de Nieuwsklok of onze Social Media in de gaten.

Toelichting

Wil je vooraf meer weten over de financiële situatie en de mogelijke ombuigingskeuzes? Dan ben je welkom op 5 september om 21.00 uur in het raadhuis. Dan presenteert het college de resultaten van de analyse van de financiële situatie en de mogelijke keuzes die aan de raad worden voorgelegd. Raads- en commissieleden kunnen aansluitend vragen hierover stellen. De bijeenkomst is openbaar en door publiek bij te wonen.

De gemeenteraad besluit op 7 november over het totaal van ombuigingsmaatregelen.