Denk mee over de huisvesting van arbeidsmigranten

24 maart 2021

De gemeente Oisterwijk gaat half april van start met een klankbordgroep Huisvesting arbeidsmigranten. Inwoners van de gemeente kunnen hun wensen en ideeën voor goede en veilige huisvesting van arbeidsmigranten met de gemeente delen. Ook wil de gemeente meer zicht hebben op wat nodig is om arbeidsmigranten, die permanent in Nederland komen wonen te kunnen laten meedoen aan onze samenleving. Naast inwoners kunnen ook arbeidsmigranten, huisvesters, uitzendbureaus en ondernemers deelnemen. 

De uitkomsten, wensen en ideeën die uit de klankbordgroep naar voren komen, worden voorgelegd aan het college en de gemeenteraad van Oisterwijk. De gemeente wil zo bereiken dat het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten breed draagvlak krijgt.

Waarom nieuw beleid?

Veel Oisterwijkse ondernemers geven aan dat arbeidsmigranten onmisbaar zijn voor hun bedrijfsvoering. De daarmee samenhangende huisvesting van werknemers gaat op veel plaatsen goed. Toch is er ruimte voor verbetering. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld nog te weinig goede en veilige huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Ondernemers zoeken naar snelle oplossingen. Die vinden ze o.a. op recreatieparken en door het huren of kopen van gewone woningen in woonwijken. Deze (toch al schaarse) woningen zijn dan niet meer beschikbaar voor Oisterwijkse woningzoekenden zoals starters, studenten, vluchtelingen etc. 

Om deze redenen bereidt de gemeente beleid voor waarin spelregels staan over de voorwaarden waaraan goede huisvesting voor arbeidsmigranten in Oisterwijk moet voldoen. Met nieuw beleid wil de gemeente dus aan de ene kant bijdragen aan voldoende en goede huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten en aan de andere kant onwenselijke huisvestingssituaties afbouwen. 

Aanmelden voor de klankbordgroep

U kunt vanaf nu uw interesse voor deelname aan de klankbordgroep kenbaar maken via arbeidsmigranten@oisterwijk.nl. Uiterlijk begin april ontvangt u bericht over de opzet en werkwijze. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep staat gepland op woensdag 21 april.