De raad gaat digitaal

04 mei 2020
Meer over de raad gaat digitaal

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus worden raadsbijeenkomsten voorlopig digitaal georganiseerd. Deze bijeenkomsten volg je live via oisterwijk.raadsinformatie.nl/live.

Raadsvergaderingen 13 en 14 mei

Op de agenda van de raadsvergadering van 13 mei staan de volgende onderwerpen:

 • Initiatiefvoorstel benoeming wethouder
 • Bekrachtiging geheimhouding (hamerstuk)

Na benoeming wordt de nieuwe wethouder in de raadsvergadering van 14 mei beëdigd.

Raadsplein 14 mei

Op donderdag 14 mei organiseert de raad een digitaal raadsplein. Op de agenda staan de volgende raadsvoorstellen, waarover de raad in de raadsvergadering van 4 juni een besluit neemt:

 • Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Oliviersweg 9
 • Kadernota veehouderijbeleid
 • Aanpak regenbooggemeente
 • Eerste herijkte deelbegroting jeugd 2020 Regio Hart van Brabant
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 WSD
 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB).

Kijk voor de agenda en de bijbehorende stukken van het raadsplein op 14 mei op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl.

De volgende onderwerpen worden behandeld in de raadsvergadering van 4 juni:

 • Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
 • Actualisatie Algemene Plaatstelijke Verordening (APV) inzake DB(C)-norm

Raadsvergadering 18 mei

De volgende onderwerpen staan op de agenda van de raadsvergadering op 18 mei:

 • Intrekking brandbeveiligingsverordening 2012 (hamerstuk)
 • Bestemmingsplan de Logt 3a (hamerstuk)
 • Klachtenverordening Oisterwijk 2020 (hamerstuk)
 • Plan nieuwe basisscholen 2021-2023 (hamerstuk)
 • Verklaring van geen bedenkingen Duinenweg 3 (hamerstuk)
 • Verordening leerlingenvervoer gemeente Oisterwijk 2020 (hamerstuk)
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Oisterwijk en de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte
 • Overeenkomst beëindiging en verplaatsing varkenshouderij Oisterwijksebaan 2 en 2a
 • Verklaring van geen bedenkingen varkenshouderij Oisterwijksebaan 6
 • Overheveling budget ROEF
 • Startnotitie huisvesting arbeidsmigranten

Kijk voor de agenda en de bijbehorende stukken van de vergadering op 18 mei op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl.

Raadsvergadering 28 mei

De volgende onderwerpen staan op de agenda van de raadsvergadering op 28 mei:

 • Strijdplan Sociaal Domein
 • Perspectiefnota 2021-2023

Kijk voor de agenda en de bijbehorende stukken van de vergadering op 28 mei op de website oisterwijk.raadsinformatie.nl.

Deel jouw inbreng met de gemeenteraad

Je kunt jouw mening of ideeën over bovenstaande onderwerpen op verschillende manieren delen met de gemeenteraad. De raadsleden wegen jouw inbreng mee bij de besluitvorming over deze onderwerpen.
1.    Bied jouw inbreng over het raadsvoorstel schriftelijk aan de raad aan. Doe dit bij voorkeur per mail via griffie@oisterwijk.nl.  Per post kan ook: postbus 10101 5060 GA Oisterwijk. Jouw inbreng wordt direct aan raads- en commissieleden beschikbaar gesteld en is openbaar via het raadsinformatiesysteem.
2.    Spreek in over het onderwerp van jouw interesse tijdens het digitale raadsplein op 14 mei. Aanmelden kan tot dinsdag 12 mei (19.30 uur) bij de griffie via griffie@oisterwijk.nl of  (013) 529 13 11
3.    Spreek in over het onderwerp vanjo uw interesse tijdens de raadsvergadering.Aanmelden kan tot 48 uur voorafgaand aan de desbetreffende raadsvergadering bij de griffie.

Meer informatie

De programma’s en tijden staan op oisterwijk.raadsinformatie.nl. Neem voor meer informatie contact op met de griffie via het mailadres griffie@oisterwijk.nl of bel (013) 529 13 11 en vraag naar een medewerker van de griffie.