Daling aantal woninginbraken in Oisterwijk

22 januari 2018

Door een gezamenlijk inzet van gemeente, politie én inwoners is het aantal woninginbraken in de gemeente Oisterwijk in 2 jaar flink gedaald.

Het aantal inbraken in Oisterwijk en Moergestel daalde in 2 jaar van 123 in 2015, 95 in 2016 tot 58 in 2017. In 2014 stelde de gemeente en de politie een plan van aanpak op om het aantal woninginbraken in Oisterwijk en Moergestel terug te dringen. In dit plan lag veel nadruk op voorlichting en preventie. Het lijkt erop dat deze aanpak heeft gewerkt.

Buurt WhatsApp

Zo zijn er in Oisterwijk inmiddels meer dan 70 WhatsApp-groepen actief. Buurtbewoners informeren elkaar over verdachte situaties in de buurt. Burgemeester Hans Janssen: “Inwoners spelen een cruciale rol bij het voorkomen van woninginbraken. Zij zijn de oren en ogen in de wijk. We hebben inwoners geadviseerd om zich aan te melden bij een WhatsApp groep. Hoe meer inwoners lid zijn, hoe groter de kans dat woninginbraken voorkomen worden.”

Buurtent en tekstkar

Daarnaast hebben politie en gemeente ingezet op bewustwording en voorlichting. Dat gebeurt vooral op momenten dat er in een buurt meerdere woninginbraken zijn gepleegd. De politie komt naar de wijk met een ‘Buurtent’ om voorlichting te geven. Ook worden er in de wijk ‘besmettelijkheidsbrieven’ verspreid waarin wordt gewaarschuwd voor een verhoogde kans dat de inbreker in deze buurt terugkomt. Daarnaast plaatst de politie tijdelijk een tekstkar bij de toegangswegen naar de wijk zodat mensen alert zijn. Ook de aanwezigheid van de volontairs van het buurtpreventieteam dragen hun steentje bij.

Inbrekers op de huid zitten

Naast de preventieve maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen om inbraak te voorkomen, richt de politie zich ook op de inbrekers. Teamchef van de politieteam Groene Beemden,  Marck de Brouwer: “onze gezamenlijke inspanningen aan de preventie kant heeft zichtbaar zijn vruchten afgeworpen. We investeren samen met de veiligheidsketen breed in de persoonsgerichte aanpak van woningbrekers om recidive te voorkomen.”