Coronacrisis: uitstel automatische incasso en aanpassing precariobelasting terrassen en toeristenbelasting

02 april 2020

De coronacrisis kan ondernemers en inwoners in financiƫle problemen brengen. De overheid neemt daarom verschillende maatregelen om te helpen. De gemeente Oisterwijk stelt de inning van de gemeentelijke belastingen uit. De toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen passen we aan. Leges voor evenementenvergunningen krijgt u terug als het evenement niet verzet kan worden.

Uitstel automatische incasso

De gemeente stelt de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen uit. Dat geeft even lucht om aan andere betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Deze maatregel geldt voor iedereen in de gemeente, dus niet alleen voor ondernemers. Het gaat om een uitstel van 2 maanden. Het aantal termijnen en de hoogte van de termijnen blijft gelijk.

Het uitstellen van de automatische incasso geldt voor de volgende gemeentelijke belastingen:

  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Onroerende-zaakbelastingen (ozb)
  • Hondenbelasting
  • Reclamebelasting

U hoeft niets te doen om uitstel te krijgen. De gemeente stelt de automatische incasso zelf uit. Het blijven 10 incassotermijnen. De gemeente incasseert de belastingen 2020 van eind mei 2020 tot en met eind februari 2021. 

Heeft u geen automatische incasso? Dan verwachten we de betaling uiterlijk 31 mei 2020.

Toeristenbelasting

Normaal legt de gemeente Oisterwijk de definitieve aanslagen toeristenbelasting over kalenderjaar 2019 op per 30 april. Dit verplaatsen we naar later dit jaar. Wanneer de aanslagen worden opgelegd, hangt af van het verdere verloop van de coronacrisis.

De voorlopige aanslagen toeristenbelasting worden normaal gezien opgelegd op basis van 75% van het aantal overnachtingen van het jaar ervoor. We kiezen er nu voor bij de voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 uit te gaan van 25% van het aantal overnachtingen van 2019. De voorlopige aanslag valt dus lager uit dan u gewend bent. Alleen de aanslagen voor standplaatsen, vaste jaarplaatsen en seizoenplaatsen worden zoals altijd voor het volledige bedrag opgelegd. Na afloop van het jaar 2020 zal een definitieve aanslag toeristenbelasting volgen, waarin het aantal daadwerkelijk overnachtingen verrekend wordt.

Precariobelasting terrassen

Ondernemers die precariobelasting terrassen betalen, hoeven dit jaar maar de helft te betalen. U betaalt dan alleen over de maanden juli tot en met december 2020. Hierbij gaan we er nu vanuit dat de terrassen half juni weer open kunnen. 

Leges

De facturen leges worden volgens de gebruikelijke procedure opgelegd. Op verzoek kan een betalingsregeling worden overeengekomen. Evenementen met een meld- of vergunningsplicht mogen tot 1 juni 2020 niet plaatsvinden. Gaat uw evenement niet door vanwege het coronavirus en kunt u het niet verzetten naar later dit jaar? Dan krijgt u de betaalde leges terug.

Betalingsregeling

Wilt u een betalingsregeling afspreken? Stuur dan een mail naar de afdeling Belastingen via belastingen@oisterwijk.nl.