Corona update: gewijzigde maatregelen sport voor kinderen en jongeren

23 april 2020

Dinsdag 21 april maakte het kabinet tijdens de persconferentie over het coronavirus gewijzigde maatregelen bekend voor het beoefenen van sport door kinderen en jongeren. Maatregelen voor volwassenen blijven ongewijzigd. Met ingang van 29 april gelden de volgende regels:

  • Kinderen t/m 12 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten. 
  • Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten op 1,5 meter afstand.
  • Wedstrijden zijn in geen geval toegestaan.
  • Sportverenigingen (18+), fitnessclubs en sporthallen zijn gesloten t/m in ieder geval 19 mei. Dit geldt ook voor het zwembad. Binnensport is niet toegestaan.

Sport veilig en gezond

Vanaf woensdag 29 april mag er dus weer, alleen onder begeleiding, getraind worden op de velden voor iedereen t/m 18 jaar. Neem contact op met jouw sportvereniging om te bekijken of er onder begeleiding getraind kan worden. We roepen iedereen op zich daarbij te allen tijde aan de (hygiëne)maatregelen te houden: 

  • Was je handen, hoest en nies in je elleboog, schud geen handen;
  • Personen met verkoudheidsklachten blijven thuis;
  • De kantines en kleedkamers van de sportverenigingen blijven gesloten;
  • Kinderen komen waar mogelijk zelf naar de training. Waar dat niet kan, is alleen brengen en halen toegestaan. Het is niet toegestaan dat ouders ‘langs de lijn’ aanwezig blijven.

We rekenen op jullie

Wij vragen iedere vereniging en haar leden zorgvuldig om te gaan met de ruimte die geboden wordt. We vertrouwen erop dat we er samen voor kunnen zorgen dat kinderen en jongeren in onze gemeente weer op een veilige manier kunnen sporten. Dat kan alleen als we ons allemaal aan de gestelde richtlijnen houden. De gemeente zal daarnaast regelmatig de verschillende locaties bezoeken en handhaven op de regels indien nodig. 

Veiligheid voor sporters zelf, hun begeleiding en omgeving staat voorop! Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid