Commissievergadering Inwonerszaken verplaatst naar maandag 17 september

11 september 2018

De commissievergadering Inwonerszaken van donderdag 13 september 20.15 uur wordt verplaatst naar maandag 17 september 20.00 uur.

Dit besluit is genomen in overleg met de fractievoorzitters, de voorzitter van de commissie IZ en het college. Verplaatsing is noodzakelijk vanwege vervanging van de portefeuillehouder na het aftreden van wethouder Jan de Laat.

De vergadering vindt plaats in de burgerzaal in het raadhuis. De agenda en stukken zijn te raadplegen op het raadsinformatiesysteem (maandag 17 september): https://oisterwijk.raadsinformatie.nl/vergadering/439896/commissie%20Inwonerszaken%2017-09-2018

De beeldvormingsbijeenkomst over de toelichting op de Berap en de overige commissievergaderingen (waaronder gecombineerde commissievergadering voor IZ en RZ) gaan wel gewoon door op donderdag 13 september.