College wil huurwoningen bouwen op locatie basisschool de Wingerd

01 februari 2018
Afbeelding gekleurde legoblokjes

Het gebouw aan de Langvennen-zuid is al 5 jaar niet meer in gebruik als school. Nadat het gebouw ‘De Wingerd’ leeg kwam te staan, is het gebouw in gebruik gegeven aan een leegstandsbeheerder. Het college heeft nu besloten om deze locatie te ontwikkelen voor grondgebonden sociale huurwoningen, specifiek voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Samenwerking Leystromen

Een eerste globale schets toont aan dat er 12 tot 15 grondgebonden woningen op deze locatie gebouwd kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat daar in Oisterwijk veel vraag naar is. De schets moet nog verder worden uitgewerkt. De gemeente Oisterwijk gaat met woningcorporatie Leystromen in gesprek om de mogelijkheden tot samenwerking hierin te onderzoeken.

Plannen

De gemeente gaat nu aan de slag met het opstellen van het stedenbouwkundig plan, wijzigingsplan en de voorbereidingen op de sloop van het bestaande gebouw. De buurt wordt tijdig geïnformeerd over het wijzigingsplan en de sloop.