College stelt raad maatregelen voor om verkeersveiligheid Moergestel te verbeteren

22 februari 2019
Meer over college stelt raad maatregelen voor om verkeersveiligheid Moergestel te verbeteren

Door Moergestel rijdt veel verkeer, waaronder ook zwaar verkeer. Een deel daarvan vermijdt de drukte op de A58 en wordt als sluipverkeer gezien. Dit vormt een risico voor de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

Daarom liet het college onderzoek doen naar de hoeveelheid verkeer dat door Moergestel komt, de samenstelling daarvan en de herkomst en bestemming. De verkeersgegevens en de mogelijke maatregelen en oplossingsrichtingen zijn verwerkt in een rapport en zijn besproken met inwoners tijdens 2 informatieavonden in 2018. Het college heeft nu besloten de gemeenteraad verschillende scenario’s voor te leggen om de verkeersproblemen aan te pakken.

Geen omleidingsroute

Het college stelt de raad voor geen omleidingsroute re realiseren om de kern Moergestel, maar in te zetten op maatregelen binnen de kern. Wethouder verkeer, Dion Dankers: “Een omleidingsroute bereikt volgens het onderzoek niet het gewenste doel en kost veel geld. We weren daarmee slechts een klein gedeelte van het verkeer uit de kern Moergestel. De verbreding van de A58 die op de planning staat, zal voor een betere doorstroming zorgen van het verkeer op de A58. Verkeer dat nu consequent de drukte op de A58 vermijdt en door Moergestel ‘sluipt’, zal daarmee grotendeels verdwijnen.”

Voorgestelde maatregelen

Inwoners van Moergestel vroegen tijdens bijeenkomsten vooral aandacht voor de te hoge snelheid van verkeer en voor problemen met parkeren en laden en lossen. Wethouder Dankers: “Die problemen los je met een omleidingsroute niet op. Hiervoor moeten we extra maatregelen nemen. Het Rootven, de Raadhuisstraat en Schoolstraat blijven hoe dan ook relatief drukke woonstraten. Maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn hier dus sowieso gewenst.” De route Tilburgseweg/Rootven – Raadhuisstraat – Oirschotseweg wordt aangewezen als route voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer. De route moet daarvoor beter worden ingericht en geschikt gemaakt. De route Schoolstraat – Kerkstraat wordt dan voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer minder aantrekkelijk gemaakt, zodat verkeer hier minder gebruik van zal maken. Daarnaast stelt het college voor om de fietsveiligheid op de Waterhoefstraat en de Akkerweg te verbeteren. De gemeenteraad besluit op 11 april over het voorstel.