College Oisterwijk stelt Perspectiefnota 2020-2023 vast

03 mei 2019
Meer over College Oisterwijk stelt Perspectiefnota 2020-2023 vast

Vijf opgaven bepalen perspectief Oisterwijk

Het college van Oisterwijk heeft op dinsdag 30 april de perspectiefnota (PPN) 2020-2023 vastgesteld en legt deze voor aan de raad. Het college benoemt in de PPN vijf opgaven die het perspectief van Oisterwijk bepalen.

Haaren bij Oisterwijk

De eerste opgave is een soepele en hartelijke ontvangst van Haaren bij Oisterwijk. Daarvoor staan alle lichten op groen. Het vergt echter nog de nodige inspanningen om de dienstverlening te waarborgen en om beleidsvraagstukken samen op te pakken.

Den Donk

De ontwikkeling van de nieuwe sportvoorzieningen op Den Donk brengt de nodige inzet van mensen en middelen met zich mee. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de vrijvallende locaties. Dit moet aansluiten bij de behoefte van inwoners én bij het vraagstuk van duurzame (her)ontwikkeling.

Jeugdzorg

De transitie in de jeugdzorg naar lokaal maatwerk ging gepaard met een forse bezuiniging. Dat is lokaal en regionaal nadrukkelijk merkbaar in onze portemonnee. Oisterwijk is trots op de Hondsberg, maar de prijs is hoog voor de bijzondere kwaliteit die zij biedt. Het vraagt veel inzet en een lobby richting het Rijk om én goede zorg te kunnen blijven leveren én de kosten eerlijk te verdelen en in de hand te houden.

Financiën

De gemeente ontvangt minder geld van het Rijk, terwijl hetzelfde Rijk 11 miljard euro overhoudt. Gemeenten moeten van rijkswege van alles, maar ontvangen daarvoor geen extra middelen. Het is een enorme opgave om de financiën rond te krijgen.

Klimaat

Het is een enorme klus om richting 2050 klimaat- en energiebestendig te worden. Landelijk en regionaal staat deze opgave gelukkig nauwelijks ter discussie, maar deze komt wel vooral op het gemeentelijke bordje.

Vijf opgaven. Met deze vijf opgaven moet ook nadrukkelijk over grenzen heen worden gekeken; richting Haaren, in de regio Hart van Brabant, naar omringende regio’s, provincie en rijk. Met name de klimaatopgave laat zien dat de gemeente Oisterwijk ook deel is van het grote, globale geheel. De global goals van de Verenigde Naties maken ons bewust van het ecosysteem waar we onderdeel van zijn. Sociaal, economisch en ecologisch zijn we verbonden met de vele lokale overheden die wereldwijd elke dag bezig zijn met het beste voor hun inwoners.

Oisterwijk, Parel in ’t groen, biedt in veel opzichten al heel veel kwaliteit. Het is de kunst om slim aan te pakken wat nog beter kan. Met in het achterhoofd de opgaven die er liggen en met het perspectief van Oisterwijk in het vizier.

De raad behandelt de PPN in de vergadering van 6 juni 2019.

Bekijk de volledige Perspectiefnota 2020-2023