College Oisterwijk legt brede inventarisatie van ombuigingsmaatregelen voor aan raad

06 september 2019

Donderdagavond 5 september heeft het college van Oisterwijk de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële stand van zaken van de gemeente. De komende jaren heeft de gemeente Oisterwijk een verwachte financiële uitdaging van circa € 3 mln als gevolg van tekorten op jeugdhulp en WMO. Om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen, moeten ombuigingsmaatregelen worden getroffen.

Het college heeft een brede inventarisatie gedaan van mogelijke ombuigingsmaatregelen. Dit heeft geresulteerd in een lijst van maatregelen die ofwel de uitgaven verlagen, ofwel de inkomsten verhogen. Een combinatie van die twee is ook mogelijk. Het gaat om mogelijkheden waaruit gekozen kan worden om het structurele tekort te dichten en de inkomsten en uitgaven weer structureel in evenwicht te krijgen.

Gesprek met samenleving

In de lijst van ombuigingsmaatregelen die het college voorlegt aan de raad zijn nog geen keuzes gemaakt. Het is een totaallijst van mogelijke besparingen en extra opbrengen. Op 16 september gaat de raad in gesprek met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden over mogelijke financiële maatregelen. Dat vindt plaats in het raadhuis tussen 19.00 en 21.00 uur. De raad laat zich door de samenleving informeren over wensen, bedenkingen en gevolgen van mogelijke maatregelen.

Vervolgens gaan de raad en het college op 23 september in gesprek over de mogelijke ombuigingsmaatregelen. De raadsleden geven dan wensen, bedenkingen en aandachtspunten mee aan het college. Het college neemt de uitkomsten van dit gesprek mee in de voorbereiding van het raadsvoorstel over de begroting en de bijbehorende ombuigingsmaatregelen.

In de raadsvergadering van 7 november besluit de raad over de begroting en het totaal van ombuigingsmaatregelen.