College biedt raad voorstel aan voor bouw nieuwe sportaccommodatie op den Donk

04 januari 2018

Op 4 januari heeft het college 2 belangrijke raadsvoorstellen vastgesteld die de bouw van de nieuwe sportaccommodatie op den Donk mogelijk maken. De raad behandelt deze voorstellen in de raadsvergadering van 22 februari 2018. Het gaat om het aanpassen van het bestemmingsplan den Donk en de bouw en exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie.

Het raadsvoorstel voor de bouw van de sportaccommodatie omvat 3 onderdelen:
- ontwerp, bouw en onderhoud van de sportaccommodatie;
- exploitatie van de sportaccommodatie;
- bouwrijp maken en inrichten van de openbare ruimte.

Bouw en het onderhoud van de sportaccommodatie

Vier partijen hebben ingezonden voor de aanbesteding voor de bouw en onderhoud van de sportaccommodatie met een zwembad en een sporthal. Combinatie van der Horst, Slangen & Koenis en van Dorp kwam als beste uit de bus en scoorde het hoogst op kwaliteit en prijs. Als de raad instemt, bouwt deze combinatie de sportaccommodatie en onderhoudt ze het gebouw de komende 25 jaar.

Toegankelijk en duurzaam ontwerp

In het ontwerp zijn alle voorzieningen op de begane grond goed toegankelijk. Er wordt gebouwd met duurzame natuurlijke materialen en het energieverbruik is bijna neutraal o.a. door hergebruik van warmte en de plaatsing van zonnepanelen. Door gebruik te maken van verschillende hoogten en eenvoudig kleurgebruik past het gebouw past mooi in de omgeving.

Extra budget

Het college had gerekend op een bedrag van ruim 10 miljoen euro. Door de stijgende bouwprijzen is er ruim 1 miljoen euro meer nodig voor de bouw en het meerjarig onderhoudsplan van de accommodatie. Hiervoor vraagt het college aan de raad om extra budget beschikbaar te stellen in de begroting.  

Zwembad en sporthal

De nieuwe sportaccommodatie beschikt straks over één zwembad dat geschikt is voor het halen van zwemdiploma’s, speciale doelgroepen, de Oisterwijkse verenigingen en andere zwemactiviteiten. De nieuwe sporthal vervangt de huidige sporthal de Leye.


Exploitatie van de sportaccommodatie

Voor de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie wil het college een vijfjarig contract aangaan met Optisport. Deze organisatie exploiteert ook het huidige zwembad de Leye. Een belangrijke overweging is dat we dan met één partij afspraken kunnen maken over de overgangsperiode en de verhuizing. Het biedt gebruikers ook continuïteit in de contacten en lopende projecten met Optisport.

Bouwrijp maken en inrichten openbare ruimte 

Voor de openbare ruimte van den Donk heeft de raad al een bedrag van 2,4 miljoen gereserveerd. Het college vraagt de raad om dit bedrag beschikbaar te stellen zodat we de locatie van de sportaccommodatie bouwrijp kunnen maken en de openbare ruimte op den Donk verder kunnen ontwikkelen. 

Het college wil het sportpark fasegewijs aanpakken. De fusie van de Oisterwijkse voetbalclubs, de bouw van het scoutinggebouw, de borging van muziekfestival Intents en het initiatief van de stichting duurzaamheidsvallei rond kasteel Durendael zijn op het ontwerp nog van invloed. Daarnaast zijn we nog in overleg met waterschap De Dommel over de waterberging binnen het gebied.

Bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van sportpark den Donk mogelijk. Het biedt ruimte voor het inpassen van de nieuwe sportaccommodatie, het scoutinggebouw, een uitbreiding van de manege en de parkeerplaatsen. Deze ontwikkelingen moeten worden gecompenseerd met extra groen en een kwaliteitsverbetering van het landschap.      
 
Op de beeldvormingsavond van 18 januari wordt het nieuwe ontwerp aan de raad gepresenteerd.
Als de raad op 22 februari 2018 instemt met de raadsvoorstellen dan kan de bouw van de sportaccommodatie starten in augustus 2018. De sportaccommodatie kan een jaar later, in 2019 open.