College akkoord met Regionale Energie- en Klimaatstrategie

29 april 2020

Het college heeft het concept-bod voor de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) vastgesteld. In de REKS staan plannen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie, aardgasloze alternatieven voor het verwarmen van gebouwen en het aanpassen van ons landschap aan het veranderende klimaat.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie

In Nederland werken we aan een duurzame toekomst. Daarvoor hebben we afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord. Daarin staat dat we in 2030 50% minder CO2 willen uitstoten, en in 2050 95%. Alle regio’s in Nederland maken nu plannen waarin zij vertellen hoe zij hier een bijdrage aan willen leveren. Die plannen staan in een Regionale Energiestrategie (RES).
In de regio Hart van Brabant, waar de gemeente Oisterwijk onderdeel van uitmaakt, kijken we bovendien hoe we ons landschap kunnen aanpassen aan de gevolgen klimaatverandering. Daarom hebben wij een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS).

De inhoud van het REKS-bod

Het volledige concept-bod REKS is te lezen of te downloaden op de site van de Regio Hart van Brabant. Hier vind je ook een infographic en een vereenvoudigde versie van het bod, waarin staat uitgelegd hoe Hart van Brabant een bijdrage gaat leveren aan de afspraken uit het Klimaatakkoord.

Regionale plannen, lokale uitwerking

Eerder dit jaar hebben de gemeenten binnen Hart van Brabant een concept-bod opgesteld. Daarna startte de besluitvorming door de colleges van de betrokken gemeenten, gedeputeerde staten en de dagelijkse besturen van de waterschappen. Dit proces is zo goed als afgerond, en in juli wordt het ondertekende concept-bod ingediend bij het Rijk.
Het concept-bod wordt begin 2021 beoordeeld en vastgesteld door het Rijk. Alle gemeenten binnen Hart van Brabant gaan vervolgens met de betrokken partijen in hun gemeente, zoals bedrijven en omwonenden, om tafel. Ook in Oisterwijk kijken we samen met hen hoe de plannen te realiseren zijn.

Reageren op het REKS-bod?

Een toekomstbestendig Brabant is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle inwoners en gebruikers. Bovendien hebben de veranderingen invloed op onze woon-, werk- en leefomgeving. Iedereen moet daarom mee kunnen denken en doen.
Wil je ook graag reageren op het concept-bod REKS? Dan kan dat door het formulier op deze website. Alle ingestuurde reacties worden gebundeld en gepresenteerd aan de stuurgroep van de REKS.