Centraal stembureau besluit tot volledige hertelling

21 november 2020

Alle uitgebrachte stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 november in de gemeente Oisterwijk worden opnieuw geteld. Dat heeft het centraal stembureau besloten naar aanleiding van de opschrijffout in de voorlopige uitslag.

Voorlopige uitslag

Woensdagavond constateerden stembureauleden een opschrijffout in de voorlopige uitslag van een van de stembureaus in Haaren. De fout bleek helaas niet gecorrigeerd vóórdat tijdens de live uitzending een voorlopige uitslag op partijniveau werd gepresenteerd. De correctie op de voorlopige uitslag betekent een verschuiving in de voorlopige zetelverdeling. Hierdoor levert VVD een zetel in en stijgt het aantal zetels van PrO met één zetel. 

Zitting centraal stembureau

Burgemeester Hans Janssen: “Over het verloop van de telling van de stemmen op kandidaatniveau bestaat geen twijfel, toch heeft het centraal stembureau tijdens een zitting vandaag besloten een volledige hertelling te organiseren. We nemen hiermee eventuele zorgen over een juiste gang van zaken en over de definitieve uitslag bij iedereen weg.” 

Hertelling

Het besluit betekent een hertelling van ruim 11.000 stemmen. Deze vindt vandaag (zaterdag 21 november) plaats. Om 10.30u is de zitting van het centraal stembureau heropend in het Tiliander. Hiermee is ook de hertelling gestart. De (her)telling is openbaar. In verband met corona geldt een maximaal aantal personen per ruimte. Stembureauleden zullen hierop toezien.

Uitslag

Zondag 22 november zal om 16.00 uur tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau in het Tiliander de uitslag bekend worden gemaakt.