Cameratoezicht Vennelaan, Scheibaan en Kievitsblekweg

21 december 2020

Afgelopen week zijn twee camera’s aan de Vennelaan en Scheibaan in gebruik genomen. In januari wordt een derde camera geplaatst aan de Kievitsblekweg. Burgemeester Hans Janssen komt hiertoe tegemoet aan zorgen van bewoners en verenigingen in de omgeving van het asielzoekerscentrum aan de Kievitsblekweg. 

Het cameratoezicht wordt gesubsidieerd door het rijk en is een van de maatregelen in de aanpak van de overlast rond het AZC. Burgemeester Hans Janssen: “Cameratoezicht speelt een belangrijke rol bij overlast- en criminaliteitsbestrijding. Melders van overlast vragen vaak om cameratoezicht. Met de camera’s vergroten we het veiligheidsgevoel van omwonenden. Daarnaast kunnen we overlastgevers hiermee (sneller) in beeld krijgen en aanpakken. We zitten de overlastgevers hiermee nog dichter op de huid.” 

Met de drie camera’s worden de toegangswegen en het openbare gebied aangrenzend aan het AZC in beeld gebracht. De camera’s nemen enkel beelden op van de openbare ruimte. Er mogen geen beelden worden gemaakt van woningen of andere besloten terreinen. De beelden worden uitsluitend door de politie teruggekeken en veiliggesteld als daar aanleiding voor is.

Blijf verdachte situaties melden

Burgemeester Hans Janssen roept op om verdachte situaties te blijven melden: “Camera’s zijn een belangrijk hulpmiddel in de bestrijding van overlast en criminaliteit. Toch wil ik graag benadrukken dat de melding of aangifte van onze inwoners ook van groot belang blijft. Daarom doe ik een oproep om verdachte omstandigheden en/of overlast altijd direct te melden bij de politie. Samen maken we Oisterwijk Veilig.”