Burgemeester Hans Janssen heet leden van kabinet welkom in Oisterwijk

20 augustus 2019

Met trots heette burgemeester Hans Janssen vanmiddag de leden van het kabinet welkom in Oisterwijk. In zijn welkomstwoord stond hij stil bij 75 jaar vrijheid en de aanleiding van het bezoek: 75 jaar geleden vergaderde het toenmalige kabinet op exact dezelfde locatie. Daarnaast sprak hij met trots over onze gastvrije gemeente en sneed hij enkele belangrijke bijbehorende vraagstukken aan. Benieuwd naar de volledige speech? Lees dan hieronder verder.

Speech Burgemeester Hans Janssen - 20 augustus 2019

Excellenties, commissaris, dames en heren,

Een groot genoegen en een grote eer is het om u namens het gemeentebestuur vandaag welkom te mogen heten hier in Oisterwijk. Welkom in een fraai dorp met al ruim 800 jaar stadsrechten, gelegen in het Hart van Brabant. Een toeristische gemeente en een groene gemeente. We zijn de bakermat van de Vereniging Natuurmonumenten. We zijn ook de politieke bakermat van uw collega Cora van Nieuwenhuizen. U begrijpt het: ambitie krijgt hier de ruimte.

Ik heet u welkom op een historische locatie. Hotel Bos en Ven. Ooit het logeeradres van Koningin Emma. Ooit een gewilde locatie van de Duitse bezetter. Ooit hersteloord voor gewonde militairen en opvanglocatie voor Hongaarse vluchtelingen. En zelfs het vakantieverblijf van een voorloper van de Algemene Bank Nederland, de ABN, uiteraard ruim voordat u aandeelhouder werd. 

Iedereen weet de directe aanleiding voor de uitnodiging voor vandaag. Uw verre voorgangers vergaderden hier 75 jaar geleden, kort na de bevrijding van Zuid-Nederland. Reden voor de toenmalige burgemeester om champagne, port, sigaren en sigaretten te laten aanrukken. Reden voor mij om vandaag uw gastheer te zijn. Nog even zonder champagne en port. Ik neem aan dat sigaren en sigaretten uit den boze zijn. Maar wel met de intentie om dit jaar nadrukkelijk stil te staan bij 75 jaar vrijheid. Onze Brabantse commissaris zal ingaan op de manier waarop wij dat in Brabant gaan invullen. We hebben ook de intentie dat u, minister-president, vanavond uw verre voorganger premier Gerbrandy kunt nazeggen dat er sprake was van “een feestelijke ontvangst en een gedenkwaardige dag”. Destijds was er geen water en elektriciteit, maar het mocht kennelijk de pret niet drukken.

Voor u is het de informele start van een nieuwe regeringsjaar. Regeren doen u en ik in een gespannen tijd. De vraagstukken zijn legio en ingrijpend. Klimaat is het trefwoord. Niet alleen als ecologisch thema. Maar ook als aanduiding van de verhoudingen tussen landen. En als aanduiding van de manier waarop we in dit land met elkaar omgaan. U heeft het nodige op uw bordje. Dan is het goed om hier in Oisterwijk op een rustige manier de overgang te maken van de vakantie naar de hectiek van de bekende kaasstolp.

Ik weet niet of de agenda van uw besprekingen al is vastgesteld. Laat ik in ieder geval twee bespreekpunten op uw tafel leggen. Punten die passen bij voorzieningen die Oisterwijk mede tot een gastvrije gemeente maken.

Allereerst ons AZC. Op een paar honderd meter van hier huisvest het COA al zo’n 30 jaar 450 vluchtelingen. Dat gebeurt met veel vrijwillige inzet van Oisterwijkers die met hun goede ervaringen bijdragen aan het draagvlak voor het AZC. Ze zijn uw en onze ambassadeurs van een sobere maar wel hartelijke opvang. Dat draagvlak wordt erg op de proef gesteld door vluchtelingen uit veilige landen die niets te verliezen hebben en onze woonomgeving onveilig maken. Mijn oproep aan u is om er voor te zorgen dat de goeden niet lijden onder de kwaden. 75 jaar vrijheid betekent anderen helpen die de vrijheid is ontnomen. Die ambitie hebben wij hier in Oisterwijk. Maar die moet wel maatschappelijk houdbaar zijn.

Een tweede voorziening die wij koesteren is De Hondsberg. Ook op enkele honderden meters hier vandaan. In dit prachtige instituut worden kinderen uit heel Nederland met ernstige vormen van gedragsproblematiek opgevangen en onderzocht. Als gemeente dragen we hiervan de hoge lasten, al zijn het niet onze inwoners. Soms gaat dat voor één cliënt om een bedrag van ruim 7 ton. Deze lasten komen bovenop de lasten voor de jeugdhulp, waarvoor we toch al veel te weinig middelen hebben. We moeten in het sociale domein een tekort 3 miljoen euro opvangen. Dat is teveel voor alle gemeenten en zeker ook voor een gemeente van onze omvang.

U begrijpt, dit laatste sluit niet aan bij de reden voor uw bezoek. Maar mijn zorg wil ik toch kwijt. Op beide punten willen we als Oisterwijk gastvrij blijven, zoals we dat vandaag zijn voor u.

Excellenties,

Ik wens u toe dat u een aangename en effectieve heidag heeft.

Ik wens u toe dat u, na het succes van een klimaatakkoord en een pensioenakkoord, op weg bent naar nieuwe akkoorden die een gezamenlijk perspectief bieden.

Ik wens u als kabinet stabiliteit toe. Want de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat enkele weken na het verblijf hier in Bos en Ven het tweede kabinet Gerbrandy  strandde en werd opgevolgd werd door Gerbrandy III.
Voor zover ik politieke uitspraken mag doen, kan ik zeggen dat in een onzekere wereld een stabiel Nederlands kabinet een zegen is. Dus zorgt u ervoor dat de geschiedenis zich niet herhaalt.

Daarom bied ik u, minister-president géén champagne en port aan, maar een doe- het-zelf pakket van de Oisterwijkse ambassadeur en meesterbakker Robèrt van Beckhoven, bekend van het programma Heel Holland Bakt. Ik zou zeggen: aan de slag met het bakken van de cake en met de verdeling daarvan over heel Holland, heel Brabant en heel Oisterwijk.