Bekijk uw WOZ-waarde online

21 augustus 2017

Ieder jaar bepaalt de gemeente de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van een woning is openbaar. Via wozwaardeloket.nl ziet u de WOZ-waarde van woningen in heel Nederland.

In het WOZ-waardeloket staat naast de WOZ-waarde van een pand ook informatie over bijvoorbeeld het bouwjaar en oppervlakte.

Belastingen

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte te bepalen van onroerende-zaakbelastingen (OZB), forensenbelasting, reclamebelasting en heffingen van het rijk (zoals de erfbelasting) en eigenwoningforfait. Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de waterschapsheffing. De WOZ-waarde staat ook op de aanslag gemeentelijke belastingen.

300 gemeenten

Ruim 300 gemeenten in Nederland zijn aangesloten op het WOZ-waardeloket. Er zit een maximum aan het aantal WOZ-waarden dat u per bezoek aan het loket mag opvragen. Dit om overbelasting van de website te voorkomen. Meer informatie over de WOZ leest u op onze pagina WOZ-waarde en taxatieverslag.