Beëindiging camping de Reebok

30 maart 2017

De gemeente Oisterwijk, Recreatiepark De Reebok B.V. en natuurmonumenten hebben een overeenkomst getekend om te komen tot beëindiging van Camping de Reebok aan de Duinenweg in Oisterwijk.

Het campingterrein dat eigendom is van Natuurmonumenten wordt teruggegeven aan de natuur. Dit is nodig om in een steeds drukkere recreatieve zone aan de Scheibaan weer een natuurlijke verbinding te kunnen herstellen tussen de Oisterwijkse Bossen en de Kampina. Alleen zo kunnen dieren en planten van het ene gebied naar het andere gaan om genoeg voedsel te vinden en zich voort te planten. Dit draagt bij aan een sterkere en beter beschermde natuur.

De beëindiging vindt gefaseerd plaats, waarbij is vastgelegd dat het campingterrein eind 2021 natuurschoon wordt opgeleverd.