Actie op Geldzaken

20 februari 2019
Meer over Actie op Geldzaken

De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk gaan vanaf eind februari mensen met (beginnende) schulden actief benaderen en zo grotere problemen te voorkomen. In de pilot Actie op Geldzaken werken de gemeenten samen met Leystromen en zorgverzekeraars CZ en VGZ. De pilot duurt zes maanden.

Actief benaderen

Een achterstand met het betalen van huur of zorgpremie is vaak een eerste aanwijzing dat iemand financiƫle problemen heeft. De gemeenten ontvangen van zorgverzekeraars CZ en VGZ lijsten met mensen die een achterstand van drie of vier maanden hebben met het betalen van de zorgpremie. Elke maand benadert iedere gemeente vijf inwoners.

Zonder hulpvraag

Uit eerdere pilots met vroegsignalering blijkt dat dit een geschikt moment is om mensen te benaderen. De benaderde inwoner heeft zelf (nog) geen hulpvraag gesteld. Wij weten wel of deze gebruik maakt van gemeentelijke voorzieningen (bijvoorbeeld een uitkering). Door zelf actief inwoners op te zoeken kunnen we voorkomen dat financiƫle problemen zich opstapelen. Ook kijken we samen met of op andere gebieden ondersteuning nodig is en verwijzen we door als dat nodig is.

Inwoner centraal

Door samen te werken met andere partijen die een rol spelen in schulddienstverlening, voorkomen we dat er mensen worden benaderd die al enige vorm van hulp ontvangen. Benaderde inwoners zijn niet verplicht mee te werken aan te pilot. Als iemand er wel voor open staat dan stelt een medewerkster Actie op Geldzaken samen met deze persoon een plan van aanpak op. Binnen vier weken na het eerste contact is dat plan klaar. De inwoners staat centraal en samen ondernemen we Actie op Geldzaken!